AÇLIK

İnsanlar, yeterince su aldıkları takdirde, tamamen aç olarak 60 gün ka­dar yaşayabilirler. Günde 500 kalori de­ğerinde yiyecek alabilmelerinin yaşama şansı üzerindeki etkisi büyüktür. Acil du­rumlarda sağlanacak besin, proteinden çok, karbonhidrat olmalıdır; çünkü, ye­teri kadar su ve yiyeceğin alınmaması halinde, böbrekler, protein metabolizma­sının artık ürünlerini atmak için çabaharcamadıkları zaman, daha fazla su tu­tabilirler. Açlık halinde kişi, halsiz ve çevresiyle ilgisizdir. Herhangi bir şiddet önlemine başvurulmaksızın, yetersiz ka­lorili bir diyetle, bir kişiyi, 6 ayda, top­lama kampı tutsaklarının durumuna ge­tirmek mümkündür. Anorexia Nervosa diye adlandırılan bir sinirsel hastalıkta, kişi yemek yemeği reddeder ve kısa süre­de açlıktan ölecek hale gelebilir. Zayıf­lama (bkz.) rejimlerinde uygulanan uzun açlık dönemleri sağlık açısından zararlı­dır. Çocuklukta yetersiz beslenme, geliş­mekte olan beyinde düzelemeyecek yı­kıntılara ve bu nedenle zihinsel durgun­luğa yol açar.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git