Psikoloji

Bu çalışmaları gördükten sonra Barbie bebeklerin bu yepyeni versiyonunu çok seveceksiniz. Sanatçı Sonia Singh, Barbie bebeklerin, çocukların hayal dünyasında güzellik anlayışını olumsuz yönde etkilediğine inanmış ve onları büyük bir değişim çalışmasına almış.  Projesinin adı da "Tree Change Dolls"... Sonia Barbie bebeklerin önce yüzlerindeki makyajı aseton ile temizliyor, onları çok daha sade birer kız ya...
Saç kıran tıp dilinde Alopesi diye tanımlanan saç kaybı anlamına gelir. Saç kıran meydana geldiğinde, saçların tepesinde yuvarlak boş alanlar oluşmaya başlar. Saç kıran bir saç sorunu olmaktan çok bir saç hastalığıdır. Saç kıran hastalıklarında bilinmeyen bir sebeple bağışıklık sistemi kendi hücreleri yabancı bir hücre olarak algılamaya başlar ve bu...
Çoğu kadın, yaşamlarının bir yerinde uyku düzensizliği yaşar; ancak, yeterince uzun bir süre uykuda kalamıyor ve uyandığınızda ken­dinizi yenilenmiş hissetmiyorsanız, doktorunu­za başvurmalısınız. Buna tıp dilinde ihsomnia denir ve iyi uyuma alışkanlıkları yerleştiren ve beynin etkinliğini azaltan ilaçlarla tedavi edilebilir. Menopoz sırasında uykusuzluk alışılmadık bir durum değildir ve migren, stres, endişe...
Şizofreni (duyguda yarıklık); Kişiliğin harabolması anlamında kullanılan bir terimdir. Hastanelerde yatan ruh hastalarının 1/4 şizofrenidir. Şizofreni 16 -30 yaşları arasında ortaya çıkar. Özellikleri: • Gerçekle ilişkilerini tamamen kesmişlerdir. Kurdukları düş dünyasında yaşarlar. • Duygu ve davranışları arasında tutarsızlıklar vardır. • Çevreyle ilişkilerini kesmişlerdir. Toplum kurallarını, ahlâk kurallarını umursamazlar. Bir köşede kendi içinde yaşar, içinden...
Histeri nevrozu da denilen bu hastalık belirtileri çeşitli şekillerde ortaya çıkar. Organik hastalık belirtileriyle kolayca karıştırılabilir. Yeterince olgunlaşamamış, yaşamın sorumluluğunu üstlenecek güçte olmayan, çevrelerine aşırı bağımlı ve ilginin odak noktasında olmak isteyen insanlarda görülür. Histeri nev­rozu; • Yapısal bozukluk görülmeyen bedensel belirtiler, • Stresten kaçmak için seçici nitelik taşıma, • İçinde bulunulan hastalık durumuna...
(a) Nevrotik, bozuklukların özellikleri • Nevrotik bozukluklar hafif ruh hastalıklarıdır. • Hastalık kişinin çevresine uyumunu zorlaştırır, ama hayattan tamamen koparmaz. Çalışabileceği bir işi, ailesi ve çocukları vardır. • Hastanın irade gücü zayıftır. Kararlar verip uygulamada güçlük çeker. • Kolayca etki altında kalabilir. •Uyum bozuklukları görülür. Zaman zaman çevresinden kopar. Gerçeklerden uzaklaşır. Sorunlarına gerçekçi çözümler getirmekte...
Normal ve Anormal Kavramlarının tanımı Normal ve anormal, günlük hayatta çok kullandığımız terimlerdir. Kelime olarak normal, doğal koşullara veya kurallara uygun anlamındadır. Anormal, normal olmayan, kural dışı demektir. Psikolojik bir terim olarak normal, herhangi bir özellik veya ölçü yönünden, çoğunluğun arasında bulun­ma, anormal ise, ortalamadan olumlu veya olumsuz yönde uzaklaşmadır. Normal, çoğunluğun durumunu...
Ruh sağlığının bozulması, çoğunlukla bir olaya indirgenir. Gerçekte bu, adım adım ilerleyen bir süreçtir Çocukluktan yetişkinliğe, bedensel yatkınlıktan yaşanan olayların etkilerine kadar her şey ruh sağlığının bozulmasında rol oynar. Yaşanan her olumsuz olay veya durum bir iz bırakır. Bunlar yaşam boyu birikim oluşturur. Son olay, bardağı taşıran damla görevini yapar. Ruh...
Zihnin gösterdiği tepkiler; stres, bireyleri psikolojik olarak da etki­ler. Etkilenme gerginlik, korku, sıkıntı, heyecan, depresyon olarak görülebilir. Sık sık ve uzun süren stres, çeşitli psikolojik has­talıkların (nevroz, psikoz gibi) sebebi olabilir. Bugün psikolojik hastalıkların limbik sistemde meydana gelen değişmelere bağlı olduğu görüşü oldukçu yaygındır. Limbik sistem; duygu, motivasyon gibi psikolojik...
Stresle midede asit salgısının artması işlevsel bir bozukluk, uzun süren stresin midede yapranmaya bağlı gastrit ve ülser oluşturması organik bir bozuk­luktur. Stres sonucu ortaya çıkan hastalıkların kendileri de artık bir stres kaynağı durumundadır. Bazı mide, kalp, solunum organlarına bağlı hastalıklar bu türdendir. Diğer taraftan stresin bağışıktık sistemini zayıflattığı araştırmalarla belirlen­miştir. Bağışıklık...
Zekâ insanın bellek, dikkat, imgelem, algılama, öğrenme, akıl yürütme özelliklerinin rol oynadığı genel bir zihinsel güçtür. Bu özelliklerin oluşturduğu bir bütünlüktür. Zekâ tek bir yetenek olarak görülmemelidir. Çeşitli özelliklerin oluşturduğu ve insanı çevresine uyum yapması için gerekli tüm kapasitesidir. Zekânın yapısıyla ilgili kuramlar; tek etmen kuramı, çift etmen kuramı, çok etmen...
Kişiliği değerlendirmek için kullanılan ölçme araçlarına kişilik ölçekleri denir. Kişilik ölçekleri; • Gözlenebilen kişilik özelliklerini saptamak, • Bu özelliklerin oluşturduğu örüntüleri bulmak, • Çeşitli özelliklerin analizini yapmak, • Kişiliğin sübjektif yansımalarını yorumlamak amacıyla hazırlanmıştır. • Kişilik ölçüleri, kişilik kavramlarına bağlı olarak geliştirilmiştir. • Kişiliği insanın duyuş, düşünüş, davranış alışkanlıkları olarak alanlar, onu en iyi kendisinin bileceğini kabul...
Sayfa başına git