Psikoloji

Ruh sağlığının bozulması, çoğunlukla bir olaya indirgenir. Gerçekte bu, adım adım ilerleyen bir süreçtir Çocukluktan yetişkinliğe, bedensel yatkınlıktan yaşanan olayların etkilerine kadar her şey ruh sağlığının bozulmasında rol oynar. Yaşanan her olumsuz olay veya durum bir iz bırakır. Bunlar yaşam boyu birikim oluşturur. Son olay, bardağı taşıran damla görevini yapar. Ruh...
Zihnin gösterdiği tepkiler; stres, bireyleri psikolojik olarak da etki­ler. Etkilenme gerginlik, korku, sıkıntı, heyecan, depresyon olarak görülebilir. Sık sık ve uzun süren stres, çeşitli psikolojik has­talıkların (nevroz, psikoz gibi) sebebi olabilir. Bugün psikolojik hastalıkların limbik sistemde meydana gelen değişmelere bağlı olduğu görüşü oldukçu yaygındır. Limbik sistem; duygu, motivasyon gibi psikolojik...
Stresle midede asit salgısının artması işlevsel bir bozukluk, uzun süren stresin midede yapranmaya bağlı gastrit ve ülser oluşturması organik bir bozuk­luktur. Stres sonucu ortaya çıkan hastalıkların kendileri de artık bir stres kaynağı durumundadır. Bazı mide, kalp, solunum organlarına bağlı hastalıklar bu türdendir. Diğer taraftan stresin bağışıktık sistemini zayıflattığı araştırmalarla belirlen­miştir. Bağışıklık...
Zekâ insanın bellek, dikkat, imgelem, algılama, öğrenme, akıl yürütme özelliklerinin rol oynadığı genel bir zihinsel güçtür. Bu özelliklerin oluşturduğu bir bütünlüktür. Zekâ tek bir yetenek olarak görülmemelidir. Çeşitli özelliklerin oluşturduğu ve insanı çevresine uyum yapması için gerekli tüm kapasitesidir. Zekânın yapısıyla ilgili kuramlar; tek etmen kuramı, çift etmen kuramı, çok etmen...
Kişiliği değerlendirmek için kullanılan ölçme araçlarına kişilik ölçekleri denir. Kişilik ölçekleri; • Gözlenebilen kişilik özelliklerini saptamak, • Bu özelliklerin oluşturduğu örüntüleri bulmak, • Çeşitli özelliklerin analizini yapmak, • Kişiliğin sübjektif yansımalarını yorumlamak amacıyla hazırlanmıştır. • Kişilik ölçüleri, kişilik kavramlarına bağlı olarak geliştirilmiştir. • Kişiliği insanın duyuş, düşünüş, davranış alışkanlıkları olarak alanlar, onu en iyi kendisinin bileceğini kabul...
Karakter, küçük yaşlardan itibaren içinde yaşanan toplumun değer yargılarının benimsenmesi ile şekillenir. İnsan, değer yargılarını aynen alıp belli durumlarda taklit etmez. Benimsediği, kendisi ile bütünleştirdiği değerleri ilgili durumlarla karşılaştıkça kendine özgü biçimde uygular. Bu tür davranışlarda ve karakter özellikleri arasında tutarlılık vardır. Örneğin insan, hem dürüst, hem ya­lancı olamaz. Benimsenen değerlerle...
Kişilik nedir? İnsanlar, bir bakıma ortak özelliklere, bir bakıma farklı özelliklere sahiptir­ler. Ortak özellikleriyle "insan" kategorisine girerler. Farklı özellikleri de onları "kişi" yapar. İnsanlar arasındaki bu farklılıklar fizik, fizyolojik, psikolojik yapılarında ve davranışlarında görülür. Örneğin; insanlar öğrenme, algılama, düşünme, zekâ gibi psikolojik özelliklere sahiptir. Ama herkeste bu özellikler, aynı derece ve...
Yaratıcı düşünme: Düşünenin, üreten, yeni durumları araştıran, eski so­runlara yeni çözüm yolları bulan, düşünene göre yeni olma özelliği gösteren düşünme biçimidir. Yaratıcı hayal gücü, zihinde yer alan tasarımların çözümlenmesi veya soyutlanmasıyla yeni bireşimlere ulaşılmasıdır. Örneğin, melek tasarımı, bir sanatçının eserin­deki yeni imgeler gibi. Yaratıcı hayal gücü Yaratıcı hayal gücü: Zi­hindeki tasarımların çözümlenerek...
Üstün zekâ Hayatta başarılı olmuş kişilerin çoğu üstün zekâlılar arasından çıkar. Üstün zekâlı çocuklar, küçük yaşta bu özelliklerini çeşitli etkinliklerle ortaya koyarlar. Örneğin çabuk konuşur, çabuk yürür, öğrenir ve yaşıtlarından önce bazı dav­ranışları yaparlar. İngiliz filozof John Stuart Mili, 3 yaşında Yunanca öğrenmeye başlamış, 7 yaşında Platon'un dialoglarını okumuştur, Ibn-i...
Birçok kadın gibi, 30'lu yaşlarınız, ilk erişkinlik devresindeki arkadaş rekabeti­ni geride bırakmanın rahatlığıyla özgüvenini­zin arttığı ve kendiniz olmaktan mutlu oldu­ğunuz bir dönemdir. İşinizi yoluna koymuş­sunuz ve yaşamdan beklentilerinizi biliyor­sunuz. Birçok kadın bir süre sonra çocuk sahibi olmak ister. Güvenilir doğum kontrol yöntem­leri, siz ve eşiniz şartların oluştuğuna karar verene kadar çocuk...
Zekânın Ölçülmesi Ölçme, birim miktarın ölçülecek nesnede ne kadar bulunduğunu gösterir. Daha kesin ve objektif sonuçlara ulaşmak amacıyla yapılır. "Hava biraz soğuk" cümlesi kişiye göre farklı yorumlanabilir. Ama "hava sıcaklığı 3°C" cümlesi bir ke­sinlik gösterir ve kişiye göre yorumu değişmez. Ölçme sonuçları rakamlarla gösterilir. "3 metre kumaş", "5 kg meyva", "8...
Her insan gelişimini kendi dengeleri içerisinde tamamlayarak büyür. Her birey yaşamında olan her şeyi olduğu gibi kabullendikçe, bizlerde kişilerin kendini ifade etmek için gösterdiği mücadeleyi takdir ettiğimiz sürece dengeleri korumuş oluruz. Aksini düşündüğümüzde kişide oluşan denge bozukluğu evrene yayılacağından çevresindeki kişilere de yansımaları kaçınılmazdır. İnsan olmanın temelinde iyilik ve yardım etme...
Sayfa başına git