Zekâ ve yaratıcı düşünme

Yaratıcı düşünme: Düşünenin, üreten, yeni durumları araştıran, eski so­runlara yeni çözüm yolları bulan, düşünene göre yeni olma özelliği gösteren düşünme biçimidir.

Yaratıcı hayal gücü, zihinde yer alan tasarımların çözümlenmesi veya soyutlanmasıyla yeni bireşimlere ulaşılmasıdır. Örneğin, melek tasarımı, bir sanatçının eserin­deki yeni imgeler gibi. Yaratıcı hayal gücü

Yaratıcı hayal gücü: Zi­hindeki tasarımların çözümlenerek yeni bireşimlerin elde edilmesi. Yeni tasarımlarda kullandığı öğeleri bellekte depolanan tasarımlardan alır.

Yaratıcılık, bazı yeteneklerin, tavırların, alışkanlıkların bireye özgü biçimde örgütlenmesiyle oluşur. İnsanın içinden gelen ve kendiliğinden oluşan orjinal tepkilerine dayanır. Herhangi bir alanda kendini gösterebilir. Bilim adamlarının icatlarında görülebileceği gibi, ev hanımının örgüde çıkardığı yeni bir modelde de vardır.

Zekâ, yaratıcı düşünmenin dile getirilmesi, onun ortaya çıkmasını sağlayan bir araçtır. Yaratıcı kişinin mutlaka üstün zekâlı olması gerekmeyebilir. Ama en azından normalin üstünde bir zekâ düzeyinde olmalıdır. İdeal olan yaratıcılık özelliği ile üstün zekânın aynı insanda bulunmasıdır.

Bilim ve mede­niyet alanındaki dev adımlar bu Özeflikleklere sahip insanlar tarafından atıtmıştır. Örneğin mikroskobun ve mikrobun bulunması, mikro – biyoloji alanının doğmasında, gelişmesinde ve sağlık açısından öneminin belirlenmesinde önemli rol oynamıştır.

Yaratıcılık özelliği kendini çocuk yaşlardan itibaren çeşitli şekillerde ortaya koyar. Bu özellik küçük yaştan tespit edilip geliştirilmelidir. Çocukların oyun oy­nama biçimlerinde, alışılmış yollara gösterdikleri tepkilerde, araştırmaya, yap­maya, bozmaya, üretmeye yönelik davranışlarda yaratıcı hayal gücünün izlerine rastlanır.

Eğitimde yaratıcılık geliştirilebileceği gibi engellenebilir de. Yaratıcı bir bi­reyin ortaya koyduğu eserler alışılmışın dışında olacaktır. Alışılmış olana yö­nelmek, yeteneği köreltebilir. Örneğin yeşil damlar, sarı dağlar yapan bir çocuğa, damlar kırmızı olur, dağlar kahverengi olur gibi bir ketleme, çocuğun yaratıcılığını engelleyebilir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git