Benlik Saygısı

Yüksek benlik saygısı özellikle kronik ve kontrol edilemez du­rumlarda, olaylarla başa çıkabilmede kişiye destek olabilecek ve strese karşı direncini arttırabilecek önemli bir kaynaktır. Ülkemiz­de çocuk ve ergenlerle yapılan çalışmalarda da düşük benlik say-gısıyla depresyonun ilişkili olduğu ve düşük benlik saygısının dep­resyon için bir risk etkeni olduğu ortaya konmuştur. Stres altında­ki kişiler kendileriyle aşırı meşguldürler, kendilerini, aşağılayıcı ve karmaşık düşünce ve duygular içinde hissederler. Bu durum da performansı düşürmekte, duygusal ve davranışsal açıdan kişiyi ye­tersiz kılmaktadır.

Sosyal Destek
Sosyal destek ile; kişinin sevildiğini, Sevildiğini, sayıldığım ve kabul edildiğini kendisine değer verildiğini hissetmek

Kendini bir gruba ait hisseden ve bu anlamda paylaşımı olan kişilerde dep­resyon riski daha azdır.
Strese dayanıklı olabilmek için yapılması gerekenleri şöyle özet­lemek mümkündür:
1- Stres yaratan durum ya da olayı gerçekçi bir şekilde değer­lendirmek
2- Benlik saygısını kaybetmeden kendini gerçekçi bir şekilde de­ğerlendirmek
3- Bu olay ya da durumla başa çıkabilmek için mutlaka yapıla­bilecek bir şeyler olduğuna inanmak
4- Mümkün olduğu kadar çok ve farklı başa çıkma yolları bul­mak ve denemek
5- Mevcut çevresel destek kaynaklarından yardım almak ve yeni kaynaklar oluşturmak.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git