Kişilik Nedir?

Kişilik nedir?
İnsanlar, bir bakıma ortak özelliklere, bir bakıma farklı özelliklere sahiptir­ler. Ortak özellikleriyle “insan” kategorisine girerler. Farklı özellikleri de onları “kişi” yapar. İnsanlar arasındaki bu farklılıklar fizik, fizyolojik, psikolojik yapılarında ve davranışlarında görülür. Örneğin; insanlar öğrenme, algılama, düşünme, zekâ gibi psikolojik özelliklere sahiptir. Ama herkeste bu özellikler, aynı derece ve düzeyde değildir. Her insanın yaşadığı çevre farklıdır, farklı etkiler onlara farklı yapılar kazandırır. Aynı çevrede yaşayanlar bile, birlikte yaşadıkları olaylardan farklı etkilenirler. İşte bütün bunların sonucu olarak her insan, kendi­ne özgü bir varlık haline gelir. Kalıtımla getirdiklerini çevre etkileriyle bütünleştirerek “kendisi” olur. Kişiliğini kazanır.

Kişilik kavramı, içeriği çok geniş bir kavramdır. İnsanın bütün yeteneklerini, ilgilerini, konuşma tarzını, tavırlarını, çevresine uyum biçimini, yorumlarını ve bütün bunların oluşturduğu uyumlu bütünlüğü temsil eder. Bu bakımdan kişiliği tanımlamak, kuşatıcı bir tanım vermek oldukça güçtür.

Kişiliği tanımlamaya geçmeden önce kişilikle ilgili iki kavramı, “mizaç” ve “karakter” i bilmek gerekir.
Mizaç (huy) insanın yaradılışına bağlı olan, doğuştan getirdiği fizyolojik kaynaklı tutumlarıdır. İnsanın duygusal özelliklerinin butununu oluşturur. Değişmeleri algılayabilme canlılık, soğukkanlılık, ağırcanlılık, coşkunluk duyarlılığı gibi. Kişiliğin kalıtsal biyolojik yanıdır.

İnsanın, mizacının temel dayanağı beden kimyasıdır. İç salgı bezlerinin salgıladıkları hormonların, insanın duygusal duyarlılık derecesi ile ilgili olduğu görülmüştür.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git