AKCİĞER KANSERİ

En sık görülen ve en tehlikeli kanserlerden biridir. Genellikle 50-60 yaşlarının hastalığıdır. Bu hasta­lığın olağanlığı gittikçe artmaktadır. Si­gara içen ve şehirde oturan kişilerde oluş­ması olasılığının daha çok olduğu sap­tanmıştır. Her biri sigara içmeyen ak­ciğer kanserli kişiye karşılık, beş orta derecede sigara içen ve on beş fazla si­gara içen akciğer kanserli vardır. Yirmi yıl süreyle günde yirmi sigara içen bir şahsın, hiç sigara içmeyene oranla kırk kez daha fazla akciğer kanseri hastası ol­ması olasılığı vardır.
Belirtileri: Genellikle, tümör, baş­ka nedenle çekilen göğüs röntgeninde belirir. Vakaların çoğunda, hastada ök­sürük, hafif göğüs ağrısı, genel durum bozukluğu görülür ve kan tükürmek, ha­fif ateş gibi diğer belirtiler de buluna­bilir. Hasta çabuk yorulur ve kilo kay­beder. Bazı vakalarda, akciğer kanserinin başka organlara yayılması sonucu or­taya çıkan nedendir. Bu çeşit metastaz­lara (esas kanserin yayılıp ikincil odak­larda belirmesi) en çok beyinde rastlan­maktadır. Bundan ötürü, her şüpheli be­yin tümörü vakasında, göğüs röntgeni­nin alınması gereklidir. Diğer bir metas­taz gösteren doku da, kemiklerdir. Tedavi: Mümkünse, ameliyatla tü­mörün çıkarılmasıdır. Genellikle, hasta­lık sessiz ilerlediğinden, farkına varıldı­ğı zaman, cerrahi müdahale için çok geç kalınmış olmaktadır. Cerrahi yanında, radyoterapi, yani şualama ve sitostatikler (hücre çoğalmasını önleyen ilaçlar) kul­lanılabilir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git