ALKALEN MADDELER

Genellikle, metallerin, oksit, hidroksit, karbonat ve­ya bikarbonatlarıdır; asitleri nötrleş-tirerek tuz oluşturabilen antasit madde­lerdir. Evlerde bulundurulan zayıf alka­li çözeltileri (amonyak ve çamaşır sodasıgibi) böcek, sinek ısırmalarının acısını dindirmekte kullanılabilir ama, kuvvet­li amonyak, kostik soda, çamaşır soda­sı, yakıcı zehirlerdir. Alkalilerin tıptaki başlıca yeri, mide asiditesini etkisiz hale getirmektir. Bu amaçla kullanılan baş­lıca alkaliler (antasitler); sodyum bikar­bonat, kalsiyum karbonat (bildiğimiz te­beşir), magnezyum karbonat, magnezyum trisilikat ve alüminyum hidroksittir. Bun­lar tek başlarına veya karışımlar halin­de kullanılabilir. Başka bir ilaç buluna­madığı zamanlar, sodyum bikarbonatın kullanılmasında bir sakınca yoksa da, bu maddenin sık kullanılması midede gaz yapar ve çok kuvvetli bir alkali ol­duğundan, vücudun asit-baz dengesini bozar. Bu alkalen maddeler içinde, mag­nezyum trisilikat ve alüminyum hidroksit en zararsız olanlarıdır. Ancak uzun süren sindirim bozukluklarında kişinin kendi kendine bu ilaçları kullanmaması ve dok­tora başvurması gereklidir, bkz. Mide Hastalıkları.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git