ALKOL ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ

ALKOL ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ
Şahıs derin bir uyku içindedir Ev­vela kuvvetli ve sesli soluduğu hâlde nefesi gittikçe yüzeysel bir hâl alır Bununla beraber, şayet kollaps teşekkül etmemişse bir müddet sonra ağır ağır uyanabilir ilk devrede yuz kı­zarık ve nemli olduğu hâlde sonradan soluk ve kuru bir hâl alır Nabız da başlangıçta kuvvet­lidir Fakat bir sure sonra hızlanır ve zayıflar Bazen gozbebeklermde genişlemeye rastlan­makla beraber, her ıkısı de birbirine eşittir Hastanın soluğu genellikle alkol kokar Fakat alkol almış bir kimsenin diğer birçok nedenler­le de bilinç kaybına uğrayabileceğim hiçbir zaman unutmamak gerekir.

ALKOL ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ

ALKOL ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ

Meselâ içki içmiş bir kimse atropin, afyon veya belladon gibi bir ze­hirle zehirlenmiş olabileceği gibi, nüzul isabet etmesi, kafatasının kırılması, güneş çarpması, beyin kanaması, sara gibi hâllerin de soz ko­nusu olabileceğim hesaba katmak gerekir Bu nedenle baygın bir kimsenin nefesinin al­kol kokması, her zaman bir alkol zehirlenme­si belirtisi olamaz Alkol almış olması muhte­mel olan ve nefesi de alkol kokan bir kişinin kazaya uğraması veya baygın bir hâl alması, hekime başvurmayı gerektirir Ancak bu şekil­de baygınlığın mahiyetini aydınlatmak kabil olur, kazadan veya alkolden mütevellit olup olmadığı saptanabilir Şüpheli hâllerde özellik­le gözbebeklerinin birbirine eşit olmaması, bir beyin kanamasının işaretidir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git