ALKOL

Büyük bir grup organik bile­şiklere verilen addır. Tıpla ilgili olan­ları, metil veya odun alkolü ile alkollü içkilerde bulunan etil alkoldür. Metanol da denen metil alkol, içilemez, zehirlidir; metülenmiş ispirtolar içine % 10 metil alkol, biraz parafin yağı ve anilin boyası eklenmiş alkoldür. Burada amaç, bu is­pirtoyu içilmez kılmaktır. Aynı amaçla, tıpta kullanılan denatüre alkole de me­tanol veya aseton eklenir ve böylece al­koller de içilmez hale getirilir. Bu alkol­ler endüstride kullanıldıklarından, ne ya­zık ki bazı kişiler bu tür alkolleri içerler ve böyle bir alışkanlık sonucu körlük, nevrit ve hattâ ölüm gibi sonuçlar izlenir. Su ve diğer karışımlarından tamamen arıtılmış etil alkole, mutlak alkol (abso-lü alkol) adı verilir. Tıp ve fen bilimle­rinde alkol, özellikle sıvı ve katı yağlar ve besinler gibi suda erimeyen maddeler için bir eritici olarak kullanılır. Ayrıca, alkol, boya yapımında ve damıtılmış is­pirto diye adlandırılan karışım içinde ve % 10-20 oranında da esans ve daha ha­fif ispirtolarda kullanılmaktadır. Uluslar­arası ilaç standartına uygun alkolde % 94,9 oranından az olmamak üzere alkol vardır.
Laboratuvar dışında, alkolün tıpta kul­lanılması enderdir. Dıştan, derideki yağ­ları temizlemek, iğne yapmadan önce de­riyi temizlemek, uzun süre yatan hasta­larda, sırtta yaraların belirmesini önle­mek amacıyla deriyi sertleştirmek için kullanılır. Bazı ülkelerde, banyo veya jimnastikten sonra, vücuda alkolle masajyapmak âdettir. Bu amaçla kullanılan ka­rışım içinde aseton, metil isobutil keton ve etil alkol vardır.
Tıpta, alkolün dahilen kullanılmasını gerektirecek bir durum yoktur. Alışmış kişilerde, yemekten önce, yemek sırasın­da veya sonrasında bir kadeh içki içmek uyku getirici veya sinirleri yatıştırarak sindirime yardım edici etkisinden ötürü, yararlı olabilir. Tonik şarap adıyla, si­nirleri kuvvetlendirdiği iddia edilen ve içinde gliserofosfat, et suyu veya başka protein bulunduğu söylenen şuruplar ta­mamen etkisizdir ve içlerinde söz konu­su maddeler bulunmayan şuruplardan farksızdır, yalnız tatları daha iyidir. Ba­yılmak üzere olan kişilere içki vermek hatalıdır, durumu ağırlaştırır. Alkol iç­menin tek mantıksal nedeni, alkolü sev­mek, içki içmeyi istemektir; bunun hari­cinde herhangi bir neden ileri sürülemez.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git