AŞALAZİ

(Gevşeme Kusuru). Aşalazi deyimi “gevşeyememe” anlamına kulla­nılır ve genellikle yemek borusunda yut­ma bozukluğu ile beliren bir durum için kullanılır. Yiyecek maddesi yemek bo­rusuna geldiği zaman, bunun duvarın­daki kaslar uyarılır ve yemekleri mide­ye doğru ilerleten bir kasılma dalgası başlar. Aşalazi olduğu zaman, bu kasıl­ma olayı belirmez ve yemek borusun­dan mideye geçiş bölgesindeki kaslar da gevşemez. Bu mideye geçişteki kas, ancak yemek borusunda çok fazla yiyecek birikip, kasın üzerinde bir ağır­lık belirdiği zaman gevşeyip açılır ki, bu durumda yemek borusu içindeki yi­yecek sütunu 20 cm. kadar uzundur. Hasta, ağrıdan çok, belirsiz bir rahat­sızlık duygusundan ve yiyeceklerin bo­ğazında durmasından şikâyet eder. Bu durum, her iki cinste de, özellikle genç­lerde görülür. Tedavisi cerrahidir.
AŞI (Vaksin). Ölü ya da zayıflatılmış enfekte eden materyel ya da mikroorga­nizmadan hazırlanmış bir maddedir. Vü­cuda bunu zerk etmekteki amaç, hasta­lığın belirtilerini ortaya çıkarmaksızm, hastalığa karşı aktif bağışıklık sağlamak­tır, bkz. Bağışıklık

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git