AŞILAMA ŞEMALARI

En sık rastlanılan bulaşıcı hastalıklara karşı bağışık bir toplum yaratmak için, yerel koşullara göre değişiklikler göste­ren, birçok aşılama şemaları tarif edil­miştir. Bu şemaların hepsinde ana ilke ilk yaşta difteri (D), boğmaca (B), teta­nos (T) ve çocuk felcine karşı bağışık lamaktır. Verem BCG aşısı da doğum­dan sonra ilk hafta içinde deri içine 0,1 mi. verilerek yapılır. BCG dışında ilk aşılama ilk aylıktan daha küçüklere ya­pılmaz; bazıları bunu 6. aya kadar ge­ciktirirler. Bunlar daha küçüklerde anne­den geçen antikorların varlığı dolayısıy­la bağışık yanıtın iyi olmayacağını, ba­ğışıklık sisteminin olgunlaşmamış oldu­ğunu ve daha küçüklerde boğmaca aşısı­na karşı tepkinin ağır olduğunu ileri sü­rerler.
Yurdumuzda çocuklarda antikor ya­pımının erken başladığı ve boğmacadan ölümün ufak çocuklarda yüksek oranda olduğu dikkate alınarak aşılamayı ikinci ayın bitiminden itibaren aşağıdaki şema­ya göre başlatma eğilimi vardır. (E. K. Unat).
İlk ay içinde: BCG
2-3 ayda: Difteri – boğmaca – tetanos (DBT) ve üçlü Sabin polyomiyelit aşı­sı (ÜSP)
4-5 ayda: DBT ve ÜSP
6-7 ayda: DBT ve ÜSP
1-15 ayda: Kızamık canlı aşısı deri al­tına veya kasa
18-24 ayda: DBT ve ÜSP
2. yaşta: Tüberkülin deneyi negatifse
BCG aşısı İlkokula başlarken: Difteri – tetanos ve
ÜSP Ortaokula başlarken: Tetanos aşısı ve
ÜSP 11-13 yaşında: Kızlar için kızamıkçık
aşısı (elde mevcutsa) 18-20 yaşında: Tetanos aşısı
Tifo ve paratifo ve B aşısı (TAB), bu hastalıkların tehlikesi varsa 6-10 yaş ara­sında birer ay ara ile iki kez veya birer hafta ara ile 0,25 – 0,5 mi. deri altına verilir ve sonra her sene 0,5 mi. tekrar­lanır. Önce aşılanmamış 6 yaşındaki ve daha büyük okul çocuklarında ise şu şe­ma uygulanır:

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git