ASTIM KRİZİ

ASTIM KRİZİ
Kriz esnasında derhal doktor çağırınız. Hasta­ya temiz ve bol hava sağlayacak önlemler alı­nız, fakat bu sırada odayı fazla soğutmayınız. Doktor, böyle bir vak’ada deri altına Epinefrin veya damar içine Aminofilin zerk ederek nö­beti geçirir. İcap ederse Kortizon veya korti­zon içeren inhalasyon da kullanılır. Adrenalin, solunum borularındaki kasılı adaleleleri gevşe­tir ve iç duvarın ifrazatına engel olur. Bu suret­le hasta, kolayca soluk alma imkânına kavu­şur. Birikmiş olan salgı da öksürükle dışarı atı­lır. Bundan sonra hava, solunum borularından kolayca geçer. Son yıllarda astımda tedavi edi­ci ya da koruyucu olarak bazı ilâçlar, aerosoller kullanılmaktadır. Bu ilâçlar arasında, etkili maddesi Kromolin, Ketotifen, Terbutalin veya Salbutamol olan ilâçları sayabiliriz. Bu ilâçlar kriz dışında kullanılır. Kriz anında kullanılma­sı fayda sağlamaz.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git