ASTIMIN NEDENLERİ

Astımın nedenleri olarak, al-lerji, akciğer hastalığı ve ruhsal olaylar gösterilir. Hastalar, genellikle nöbeti baş­latan etkeni tanırlar. Bunlar, ev hay­vanlarının tüyleri veya yün lifleri, kuş-tüyü vb. gibi maddeler olabilir. Toz ve özellikle içinde ufak bir kurt olan Der-matophagoides culinae bulunan ev toz­ları, nöbete neden olabilir. Astımın ne­deni, genellikle birden fazla etkenin bir araya gelmesine bağlı olduğundan, astı­ma karşı bağışıklık sağlama çabaları et­kisiz kalmaktadır. Psikolojik unsurlar; tek başına astıma neden olmamakla be­raber, ruhsal sıkıntılar, özellikle endişe, çaresizlik duygulan bir nöbeti başlata­bilir. Astımda enfeksiyon çok önemlidir. Birçok kişide, astım şiddetli bir enfek­siyon sonrası ilk olarak belirmiştir. As­tımlıların çoğunda, sonradan kronikle­şen, tekrarlayan bronşit nöbetleri görülür.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git