BANTLAR

BANTLAR
Yarayı sardıktan sonra bantlamanız gerekir Eğer bandınız yoksa, sargı bezmm ucunu 2’ye bölerek yapabilirsiniz Bu işlem, yanı sargı be­zinin ucunun sapan biçiminde ikiye bolunmesı, aynı zamanda, kanamaların durdurulması ıçm de geçerlidir Bunları kullanılmaya hazır şekilde, çeşitli boyutlarda, ilk yardım çantala­rının içlerinde bulabileceğiniz gibi, aynı za­manda eski gömleklerden, çarşaflardan veya bez parçalarından 1 m uzunluğunda parçalar yırtarak da yapabilirsiniz Genişlikleri, kulla­nıldıkları yerlere göre değişir
• Göğüs veya karındaki bir yara ıçm 20-30 cm genişliğinde,
• Burun, çene, goz veya kulaktaki bir yara ıçm 8-12 cm genişliğinde,
• Alın, boyun veya ensedeki bir yara ıçm, 15-18 cm genişliğinde olması yeterlidir

BANTLAR

BANTLAR

Bant Uygulamalarında Genel Kurallar
• Kazazede otururken ya da yatarken uygula­yınız
• Daima kazazedenin onunde oturunuz ya da ayakta durunuz ve kazazedenin yaralı tara­fından çalışınız
• Bantlamaya başlamadan önce yaralı tarafın güzelce bağlanmış olduğundan emin olu­nuz
• Eğer kazazede yatıyorsa bantları bilek, diz, sırt ve boyun boşluklarından geçiriniz Bun­ları uygun konuma getirmek ıçm hafifçe ile­ri gen itiniz ve aşağı yukarı hareket ettiri­niz
• Bantlar, sargıyı yerinde tutmak, kanamayı kontrol altına almak ya da hareketi önle­mek ıçm yeterince sıkı olmalı, ancak dolaşı­mı engelleyecek kadar da sıkılmamalıdır
• Doku şıştıkçe bantların fazla darlaşıp dar-laşmadığını sık sık kontrol ediniz
• Kol ve bacaklar soz konusuysa tırnakların açıkta kalmasını sağlayarak dolaşımın de­netlenmesinde onlardan yararlanabilirsiniz Eğer bir bant, kanamayı kontrol ve doğru­dan baskı sağlamak amacıyla konmuşsa, duğumu, tamponun ya da sargının üzerine atınız
• Eğer bandı, kol ya da bacağı veya vücudun başka bir kısmını hareketsızleştırmek için kullanıyorsanız, başka turlu gereken bir du­rum olmadıkça, duğumu sağlam kısmın onune getiriniz Eğer vücudun her ıkı tarafı da yaralıysa duğumu, vücudun ortasına ge­tiriniz
• Bir bandı sabitleştirmek için duğum atarken daima balıkçı duğumu kullanınız
• Daima kol ve bacaklarla vücut araşma bol miktarda tampon koyunuz Askı ve bant uygularken daima boşluklara özel ilgi göste­riniz (örneğin, koltuk altı ve kasıklar

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git