BAYILMALARDA İLK YARDIM

BAYILMALARDA İLK YARDIM
Kazazedeyi, yerçekiminin beyne kan akışını artırmaya yardımcı olabileceği bir konuma getırınız.
• Kazazede sallanıyorsa bir yere oturtup başı dizleri arasına gelecek şekilde eğilmesine yardımcı olarak, derin nefes almasını tavsi­ye ediniz.
• Eğer törende ya da kalabalıkta ayakta duru­yorsa, kazazedeye bacak kaslarını ve ayakparmaklarını açıp kapayarak dolaşıma yar­dımcı olmasını tavsiye ediniz.
• Eğer kazazede kendinden geçmiş, fakat normal nefes alıyorsa, bacakları yukarı kal­dırılmış olarak yatırınız ya da iyileşme ko­numuna getiriniz Solunum yolunu açınız.
• Solunuma ve dolaşıma yardımcı olmak için boyun, goğus ve beldeki sıkı giysileri gevşe­tiniz.
• Kazazedenin bol temiz hava almasını mut­laka sağlayınız, temiz hava cereyanı olan bir yere yerleştirip yuzune hava yelpazele­yiniz Gerekiyorsa, kazazedeyi gölgeye alı­nız.
• Kazazede düşmüşse, vücudunda yara olup olmadığını kontroldan sonra varsa tedavi edmız.
• Solunum hızını, nabzını ve cevap verme se­viyelerim 10 dakika aralıklarla kontrol edi­niz.
• Kazazede kendine gelirken moral veriniz, yavaş yavaş oturur duruma getiriniz Eğer kazazedenin durumundan kuşkuluysanız, tıbbî yardım isteyiniz.
• Sakın kazazedeye iyice kendine gelene ka­dar ağızdan hiçbir şey vermeyiniz, iyileştik­ten sonra da sadece birkaç yudum soğuk su verebilirsiniz.
• Kazazedeye kesinlikle alkol vermeyiniz.

BAYILMALARDA İLK YARDIM

BAYILMALARDA İLK YARDIM

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git