BÖCEK SOKMALARI

BÖCEK SOKMALARI
Çevremizde en çok rastlanan böcek cinsleri, yaban arıları, karıncalar, bit, sivrisinek ve pire­lerdir.
Bilinmesi Gereken
Tüm böcek sokmaları bazen şu etkileri yapa­bilir:
• Çok sık görülen alerjik reaksiyonlar (bunlar duruma göre basit ürtikerden öldürücü anafilaktik şoka kadar gidebilir);
• Bazı böceklerin sokmasından ileri gelen ze­hirlenme;
• Sürenfeksiyon (iğne yeri çeşitli mikroplar için giriş kapısı olabileceğinden) ve bunun yanında bazen kaşımadan oluşan lezyonlar, akıntılar veya tetanos;
• Boğulma (özellikle iğne yeri, boğazın yakı­nında ise).Yara bir antiseptikle (dörtlü amonyum so­lüsyonu), eğer yoksa alkol, amonyak veya sirke ile dezenfekte edilmelidir.
Genel reaksiyon, kırıklık, sararma, heyecan, terleme, şişme, solunumun sıklaşması, nabzın hızlanması hâllerinde:
• Kişi yere yatırılmalı
• Doktor çağrılmak (antihistaminik veya kortikoid yazacaktır)

Böcek Sokması

Böcek Sokması

• Hasta kontrol edilmelidir.
Ağız içinde olabilecek sokma hâlinde:
• Derhal doktor çağrılmak, yoksa yaralı aci­len hastaneye kaldırılmalıdır.
• Hasta kontrol edilmeli.
• Ağızdan ağıza yapay solunuma hazır olun­malıdır.
Birkaç sokulma hâlinde:
• Yaralı yere yatırılmalı
• Doktor çağrılmak
• Her yaraya ayrı ayrı tedavi uygulanmalıdır. Sivrisinek sokmalarının yaptığı kaşıntıları din­dirmek için yara üstüne antiseptik bezle yavaş yavaş basılabilir, eğer yoksa sirke, alkol veya kolonya uygulanabilir.
Pirelerin yaptığı kaşıntıları dindirmek için an­tiseptik karışım veya kremler kullanılmalıdır. Saç bitlerine karşı mücadele etmek için saç, in-sektisit losyonla temizlenmeli, DDT gibi ze­hirli maddeler kullanılmamalıdır. Vücut bitlerine karşı mücadele etmek için de, insektisit losyonlar kullanılmalı, vücudun faz­la tüylü yerleri tıraş edilerek permanganat banyosu yapılmalı ve elbiseler dezenfekte edilmelidir.
Pubis bitlerine karşı mücadele için pubis böl­gesi mutlaka tıraş edilmek, benzin, terebentin esansı ve cıvalı maddelerle friksiyon yapılma­lıdır. Korunma
Dış korunma çareleri: Böceklere karşı DDT veya başka haşere ilâçları sıkılmak ve ba­taklıklarla durgun su birikintileri kurutul­malıdır.
Kişisel korunma çareleri: Böceklerin ev içi­ne girmesini önleyecek donatım yaptırılma­lı (pencere ve kapılara tel ağlar veya sinek­likler vs.), dışarda satılan haşere ilâçları kul­lanılmalıdır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git