BRONŞEKTAZİ TEŞHİSİ

Doktorun kuşkulandığı du­rumlarda bronş filmi çekilmesi, hastanın akciğer içi hava yollarının genişlemiş ol­duğunu ortaya koyar. Tedavi: Hafif vakalarda, antibiyotik kullanılıp hasta baş aşağı duruma geti­rilir. Bu baş aşağı durma, yerçekimi et­kisiyle balgamın rahat çıkmasını sağla­yabilir. Bronşektaziden ötürü, akciğerin değişik bölgeleri etkilenmiş olabilir ve akıntı için, bu bölgenin boşalmasına uy­gun bir durum alınabilir. Eğer, üst lob-lar hastalanmışsa, en iyi akıntı, hasta ayakta durduğu zaman sağlanır; fakat hastalanan bölge alt loblarda ise, en et­kili akıntı durumu, hastanın yüzükoyun yatağa yatıp, başını aşağı sarkıtmasıdır. Bu durumda, hasta öksürüp, balgam çı­kartmaya gayret eder. Bu akıntı duru­mu, günde iki kez, yirmişer dakika sü­reyle yapılabilirse, balgam atımından ötü­rü, akciğerde hastalığın artması önlene­bilir. Bazı uygun vakalarda ve özellikle çocuklarda, en etkili tedavi, hasta akci­ğer bölgesinin ameliyatla çıkartılmasıdır

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git