ÇEMBER

Vücudun esneklik kazanması ve yapılan hareketlerin kolaylaştırılması için bir çember kullanabilirsiniz. Çem­beri elinizde tutarak vücudun, kol ve ba caklarm gelişmesi, uzaması ve biçim ka zanması için aklınıza gelen tüm hareket leri deneyebilirsiniz. Esnek ipr Kullanılması çok kolay olan
buîp, bir kedi gibi gerinmenizi ve uza­manızı sağlayacaktır. Bükülme ve dön­me gibi incelme hareketleri yaparken vü cudunuzun bütünüyle gevşemesini sağ­lamak için, ipi başınızın üstünde iki elle birden tutarken, bel, sırt ve vücudun belden yukarı olan kısmını önce sağa, sonra sola doğru döndürerek, bu gereç­ten yararlanabilirsiniz. Sopa: Herhangi bir sopayla dönme, dai­reler çizme, sekiz hareketleri yapma gi­bi çeşitli hareketleri daha büyük bir ra­hatlıkla ve tam gerektiği gibi yapabilir­siniz. Sopayla çalışma, hareketlerin bir­birleriyle bağlantılı ve yumuşak olmala­rını .kolaylaştırır. Bacaklarınızı önden, arkadan sopanın üzerinden geçirebilir; sopaya arkanızda el değiştirtebilir, önü­nüzde, arkanızda kollarınızın arasında­ki uzaklığı değiştirerek, yükselmeye bü­külme hareketleri yapabilirsiniz.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git