ÇOCUK DÜŞÜRMEK

Adli yönü-. Ana rahmindeki be­beğin, gebeliğin 28’inci haftasından ön­ce ölümü ve rahmin dışına atılmasıdır. Bu durum, kendiliğinden (tabii olarak) veya zorlanarak oluşturulabilir ve zorla yapılan düşükler, yasal veya yasadışı (ci­nai) olabilir. Batı ülkelerinde 1970’ler-de geçerli olan düşük yapma yasalarına göre, aşağıdaki durumlarda yasal olarak düşük yaptırılabiliyordu:
1. İki kayıtlı pratisyen doktorun kara­rına göre:
a) Gebeliğin devamının ana yaşamını ve­ya, ananın ya da ailedeki diğer çocukla­rın psişik durumunu ve sağlığını tehdit etmesi halinin, gebeliğe son verilmesi tehlikesinden büyük olduğu hallerde;
b) Doğacak çocuğun zihinsel veya fizik­sel olarak önemli şekilde anormal olma­sı olasılığının büyük olduğu hallerde.2. Annenin sağlığına gebelik durumu­nun zararlı olduğu kararı verilirken, an­nenin halen var olan veya sonradan için­de bulunabileceği çevresi göz önüne alın­malı.
3. Düşük ameliyatı, bir devlet hastane­sinde veya Sağlık Bakanlığının bu iş için uygun gördüğü bir yerde yapılmalı.
Kendi kendine düşük yapmaya giri­şen bir kadın, suçlu görülmemekte, buna karşılık, düşük yaptırmak için başka bir kişinin yardımına başvurduğu anlaşıldı­ğında, suçlu sayılmaktadır. Kanundışı yapılan düşük sonucu kadın ölürse, dü­şük yaptıran kişi, bu işi yapmaya yet­kili olduğu takdirde, suç “kasıtsız öldür-mek”le tanımlanmakta, yetkisiz olduğu takdirde ise, “cinayet” kabul edilmek­tedir.
Batı ülkelerinde 1980’lerde, kiş’inin ço­cuk istememesi nedeni ile çocuğunu al­dırması, yani Aile Planlamasına karar vermesi yasal olarak serbest hale gel­miştir. Böylece, anne-baba, istemedikleri halde çocuk sahibi olma zorunluluğun­dan kurtulmuşlardır.
Türkiye’de annenin veya doğacak ço­cuğun yaşamını tehlikeye sokan durum­larda (örneğin, kalp hastalığı ve gebe­lik, anne karnında anormal gelişme sap­tanması vb.) çocuğun alınması yasal ola­rak serbest bırakılmıştı. 1983’de çıkan bir yasa ile, Batı ülkelerinde olduğu gibi, Türkiye’de de anne-babanın isteği ile üç aylığa kadarki gebeliklerde çocuğun al­dırılması serbest bırakılmıştır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git