DEPREMDEN SONRA

DEPREMDEN SONRA
Deprem sonrasında nasıl davranacağınz önemlidir.Paniğe kapılmamak, fısıltılara kulak asmamak, kurtarma çalışmalarına katılmak gerekiyor. Deprem öncesi önlemlerinizi aldınız ve depre­mi az ya da çok hasarla atlattınız. Bu kez, baş­ka sorumluluklar sizi bekliyor. Ön koşul, pani­ğe kapılmamak, uyanık ve hızlı davranmak. Eviniz, hayatınıza zarar vermeyecek ölçüde hasar görüp sızın dışarı çıkmanıza izin veri­yorsa, binayı terk etmeden önce çevrenizdeki seslere kulak verin. Bu sesler, sizden çok daha zor durumda olan insanlara ait olabilir. Sese olan yakınlığınız sayesinde binanın dışından yapılacak bir yardımdan çok daha hızlı bir şe­kilde göçük altındakileri hayata kavuşturabilirsiniz.

DEPREMDEN SONRA

DEPREMDEN SONRA

Kalabalık mekânları boşaltırken sakin olmak, hasarı en az ölçüde atlatmak açısından önem taşır.Toplu ve düzenli hareket, bu safhada çok önemlidir. Binaların dışına çıktığınız andan iti­baren de kurtarma çalışmalarına katılmak ge­rekir. Verebileceğiniz küçücük bir destek, bir insan hayatı: daha büyük yardımlar, birden çok insanın hayatı demektir. Felâket sonrası olası karmaşa ortamı için dik­katli olunmalı. Özellikle de söylentilere, dil­den dile dolaşan deprem fısıltılarına yenileri eklememek’ ve kulak asmamalıyız. Bu tür söy­lentilerle. Marmara Depreminin ardından da yaşandığı gibi halkta daha büyük panik oluş­turduğunu ve normal yaşamın bir türlü kazanamadığını gördük. Sükûnetinizi koruyun.Durumunuzu değerlendirin. Yaralı olup olma­dığınızı belirleyin.

Bulunduğunuz yapı yıkılmamışsa, kontrollü, hızlı ve dikkatli bir şekilde binayı terk edin. Hemen ardından gelebilecek bir artçı şok, o ana kadar yıkılmamış, ancak taşıyıcı elemanla­rına zarar vermiş olan binayı yıkabilir. Sarsıntı anında merdivenler, bağlantı yerlerin­den ayrılmış, tavandan dökülebilecek sıva, be­ton parçası olabilir. Binadan ayrılırken kapıları dikkatli bir şekilde açın, bu gibi tehlikelerden sakının ve başınızı koruyun.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git