EPISPADIAS

Doğuştan bir şekil bo­zukluğu olup, üretra, penis’in üst yüzün­de dışarı açılır. Bu şekil bozukluğunun en kötü halinde, penis’in üstünde oluk şeklinde açık olan üretra ve aynı zaman­da mesanede de “ektopik mesane” adı verilen bir şekil bozukluğu vardır (bkz. Mesane Hastalıkları) ve mesanenin ön yüzü ile karm açık kalmıştır. Penis’in kökünde ve mesanenin önünde birleşmiş olması gereken pubis kemikleri birbirin­den ayrı durumdadır. Tedavi, cerrahidir; bozukluk penisteyse, bir plastik ameliyat yapılır. Eğer mesanede de bozukluk var­sa, idrarın depolanmasını ve işeme kon­trolünü yöneten mekanizmanın çalışma­sı hiçbir zaman sağlanamaz, —ektopik mesanede idrar devamlı olarak akmak­tadır—, üreterler kalınbağırsağa açılır ve mesane çıkartılır.
EPİSTAKSİS. bkz. Burun Kanaması.
EPİTEL. Vücut yüzeylerini örten doku­ya epitel adı verilir. Epiteli yapan hüc­reler, bir temel zar üzerine dizilir ve birbirlerine sıkıca yapışırlar. Bir tabaka hücreden oluşan epitel’e “basit epitel”, birden fazla tabaka hücreden yapılmış epitel’e de, “çok katlı epitel” adı veri­lir. Epitel hücreleri, yassı, kübik ya da sütun şeklinde yüksek olabilir ve bir epi­tel tabakası, bir tip veya çeşitli tip hüc- reden yapılmış epitel’e, geçiş epiteli adı verilir. Bu tip epitel’e, üreter iç yüzü, mesane iç yüzü gibi, idrarla temas eden yüzeylerde rastlanır. Sürtünmeye karşı dayanıklı olan ve nemli ya da kuru ola­bilen yassı epitel ise, ağız derisi ve ağız iç yüzünde, yemek borusu ve vagina yü­zeylerini oluşturur. Salgılama ve emilme işlemlerini yapabilen kübik veya yüksek epitel hücreleri de, bağırsaklar, salgı or­ganları borularında bulunur ve çeşitli başka görevler de görebilir. Bazı yük­sek epitel hücrelerinde bulunan titrek tüyler (cilia) ritmik bir şekilde atarak, çevrelerindeki sıvıyı hareket ettirirler. Böylelikle, solunum yollarının titrek tüy­lü yüksek epitel hücreleri, balgamı ak­ciğerlerden boğaza iletebilir ve fallop borularında {bkz.) bulunan fallop boru­ları kirpikli yüksek epitel hücreleri, yu­murta hücresini yumurtalıklardan rahime iletir. Karaciğer, dalağın kan boşlukları­nı, kan ve lenf damarlarını, kemik ili­ğini çevreleyen epitel hücreleri, fagositoz adı verilen (bkz. Fagosit) bir olayla di­ğer hücre ve mikro-organizmaları yiye­bilirler ve bu tip hücrelere, endotel hüc­releri adı verilir; altlarındaki temel zarla birlikte, retikülo-endotelyal sistem’in bir kısmını yaparlar, bkz. Retikülo-endotel­yal Sistem.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git