ERKEKTEKİ KUSURSUZ GÖZÜKME TUTKUSU

Güzellikle, erkeksi bir görünümü bağ­daştırabilmek her zaman kolay olmamış tır. Erkek yumuşak görünüşlü olmak ve­ya kadınsılıkla suçlanmak korkusundan uzun süre kurtulamamıştır. İçgüdüsü çok uzun süre bu konuda çekingen dav­ranmasına yol açmıştır. Ancak bazı çevrelerde ya da bazı bölge­lerdeki birtakım önyargılara karşın, er­keklere yönelik kozmetik sanayii büyük aşamalar göstermektedir. Her geçen yıl biraz daha belirginleşen hu gelişim, ba­zı büyük parfüm şirketlerinin erkeklerin yüzyılın sonlarına doğru kozmetik sana­yiinin en sağlam alıcıları olacakları yö­nündeki umutlarını kuvvetlendirmekte­dir. Her yeni gün, erkeklerin bakımları ile ilgili istekleri artmaktadır. Satıcılararasındaki rekabet de alıcılar arasındaki gibi giderek artmaktadır. Kadınlar ise bu alanda hiç de kolay olmayan bir işi, ha­kemlik rolünü yüklenmiş durumdadır­lar. Zaten kocalarının kusursuz bir görü­nüme sahip olmalarını isteyen ve genel­likle bu istediklerini elde edenler onlar­dır. Erkeğe, güzellik malzemesinden en iyi şekilde yararlanmasını öğreten de yi­ne kadınlardır. Erkeğin çevresine hoş gö rünmek istemesi gibi, kadın da erkeğin yaşlandığı zaman bile genç görünmeyi bilmesini ister. Geçmişte kadınının gü­zelliği erkek için bir gurur kaynağı ol­muştur. Günümüzde ise erkeğinin yakı­şıklılığı kadını mutlu etmektedir

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git