HİDROSEFALİ

HİDROSEFALİ. Beynin yapısında nor­malde içi beyin-omurilik sıvısı dolu, ven-trikül adı verilen boşluklar vardır. Sağ­da ve solda, iki lateral (dış yan) ventri-kül bulunur. Bunlar, ortadaki üçüncü ventrikül olan boşluğa sıvılarını akıtır. Üçüncü ventrikülden, sıvı beynin taba­nında bulunan ve içindekini beyin dışına akıtan, dördüncü ventriküle boşalır. Dör­düncü ventrikülün çıkışında, serebrospi-nal sıvı, beyin ve omuriliği çevreleyen araknoid zarlarla pia arasındaki subaraknoid boşluğa dökülür ve beynin dış yü­zünde, yukarı doğru akar. Bu sıvı, arak­noid zardaki çıkıntılar olan vzYto’larca emilip, beyni kaplayan en dış z?r olan dura mater’deki damar içi sinüslerin ka­nma akıtılır. Beyin omurilik sıvısı, ven-triküllerde bulunan ve koroid pleksus adı verilen, kan damarları ağlarınca oluş­turulur. Bunun, ventriküllerden beyin dı­şına geçişini ya da bu sıvıyı kan dola­şımına aktaran araknoid villus’larm bu­lunduğu araknoid zarına varışım engel­leyen bir durumun varlığında, veya sıvı yapımının artması halinde, hidrosefali or­taya çıkar: Başta, anormal miktarda, faz­la sıvı bulunur. Bu durum, doğuştan ola­bilir, ya da sonradan oluşabilir. Doğuş­tan olan vakalarda, yapay bir kapak ko­narak, beyin içi sıvı akımı sağlanabilir. Genellikle, sonradan oluşan hidrosefali vakalarında, bir tümörün sıvı yollarını tıkaması söz konusudur. Bazen, iltihap ya da kaza sonucu da hidrosefali görü­lebilir. Doğuştan veya sonradan oluşan hidrosefali tedavisi aynıdır: Ameliyat ge­rekir. Doğuştan vakalarda, kafada açık şişkinlik ve şekil bozukluğu vardır. Du­rum düzeltilmezse, hastada şiddetli baş ağrısı, görme, işitme.ve en sonunda dazihinsel çalışma bozuklukları ortaya çı­kar.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git