İNSANI BÜYÜLÜYEN KOKU(DÜŞÜN PAYI)

ilk parfümler katı halde yapılırdı.Kokulu reçine yaprakları yakılınca, hoş ve içe iş leyen bir koku çevreye yaydırdı. Bu tür parfümler madenden veya pişmiş top­raktan yapılmış hiç bir özelliği olmayan kaplarda saklanırdı.
Kokulu yağların ortaya çıkmasıyla bera­ber, parfümleri saklama ve taşıma konu sundaki ilk güçlükler de görülmeye baş­landı. Kokulu yağlar bakır kaplarla te­mas edince okside oluyor, iki kulpluV uzun toprak şişelerde saklandıkları za­man da toprak şişenin gözenekli duvar­larından dışarı sızıyordu. Bu sakıncaları önlemek için, ıtırlar, kokulu reçineler ve hoş kokulu yağlar, içine ince bir sır ta bakası dökülmüş çömlekten yapılmış şi-şeciklerde saklanmaya başlandı. Haçlı seferlerinden dönenler, Avrupa’ya doğunun ilk kokulu maddelerini de bera herlerinde getirdiler. Bu ilk kokulu mad­deler, kolayca taşınmak için, kenarların da kayışları bulunan kaplarda saklanı­yorlardı. Burgulu veya zımpara kâğıdın­dan yapılmış tıkaçlarla sıkı sıkıya kapalı olan bu kaplar bazen dışbükey, bazen içbükey fakat daima çok dar ağızlı olurdu.

parfümün geçmişi

 

 

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git