Kaçınılması gereken hatalar

Saçların güzellik ve sağlığını korumak için kaçınılması gereken hataları belirt­mek gereksiz sayılmaz. Bu hatalar şöyle sıralanabilir:
* Çok sık saç boyamak, kansızlığa ve saçların çok miktarda dökülmesine yol açar.
* Saçları açmak için tararken özen gös­termeden, köklerden başlayıp uçlara doğru gelmek, gitgide düğümlerin çoğal masına ve çözülmesi güç bir hale gelme sine yol açar; saçlar kırılır ve cansızlaşır Saçları tararken daima uçlardan başla­yıp yavaş yavaş yukarılara çıkmak gere­kir.
* Çok gergin bir saç biçimi veya her za­man aynı yerden ayırma, saç kökünü da ha çok nazikleştirir ve saçın ölümüneyol açaj: Çok iri topuzlar ağır oldukların dan saçı zayıflatabilirler.
* Bir lastikle saçı sıkarak bağlamak çok kullanışlı olduğu için genç kızlar arasın­da çok yaygın bir usuldür ama saçların dökülmesine veya bozulmasına yol açar
* Saçları çok seyrek veya çok sık yıka­mak; her iki durum da aynı derece de za rarlıdır. Saçlar çok sık yıkanınca, yağ bezleri tahriş olur ve yağlanma da azala cağına artar. Çok seyrek yıkanırsa da, yağ,toz pislik çok fazla biriktiğinden, saç havasız kalır. İki yıkanma arasında, yağlı saçlılar altı veya yedi gün, kuru saçlılar da on gün geçirmelidirler.
* Çok sıkı veya dengesiz bir beslenme düzeni organizmada çok önemli bozuk­luklar meydana getirebilir; vitamin ve yağlı maddeler gibi saç derisine gerekli olan maddeler gereğince sağlanamaz.
* Saç derisini kansız bırakan ve yağlan­mayı arttıran çok yağlı, çok şekerli veya çok tuzlu yiyecekler yemek.
* Aşırı derecede sigara ve içki içmek. Alkol ve tütün zamanla, hücreler arasın daki alışverişi bozar ve azaltır, bunun so nucunda da saç derisi iyice beslenmez.
* Çok sık yatıştırıcı veya uyku verici ilâç almak; bu alışkanlık sonunda saçla­rı önemli derece azaltır.Kel olmaktan korkma; böyle bir korku kanın saç derisine akmasını önle­yebilir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git