KAN ZEHİRLENMESİ

KAN ZEHİRLENMESİ. Bu deyim, kanda, bakteri, bakteri toksinleri ya da enfekte maddenin bulunması halinde kul­lanılır.Nedeni: 1. Bakteryemi: Kan dolaşı­mım istila edebilecek şiddette bir bak­teri enfeksiyonunda, bu hal ortaya çıkar.
2. Septisemi: Bakteri toksinlerinin kan dolaşımına katılması halidir.
3. Piyemi: Enfekte pıhtı ya da cerahat parçacıklarının, kan dolaşımında bulun­masıdır.
Belirtileri: Kıpkırmızı döküntü, titremeyle ateş yükselmeleri, kalp atı­mının hızlanması, genel durumun kötü­leşmesi ve kollaps görülebilir. Piyemide, vücudun çeşitli bölgelerinde, ufak abseler oluşabilir.
Tedavi: Enfeksiyona göre, antibiyo­tik verilir. Birçok ağır hastalıklarda, ka­na bakteri karışabilir. Bu durumda, ka­nın bakteri öldürme gücü fazla olduğun­dan, iyileşme görülür. Septisemide, hem dolaşıma toksinlerin karışması, hem de çok sayıda, sağlam bakterinin bulunma­sı, durumu ağırlaştırır. Piyemideki tehli­ke ise, akciğerler ve beyinde abselerin oluşmasıdır. Geçmişte, kan zehirlenmesi öldürücüyken, günümüzde, tehlikesi azal­mıştır.

Çeşitli bakterilerin, mikropların, virüslerin ve tekhucrelı parazitlerin kanda serbest olarak dolaşıp çoğalmalarına bekterıyemı veya septi­semi denir
Lokal bir enfeksiyon odağından vücuda lenf yoluyla yayılan mikropları, lenf ganglıonları yakalayıp yok etmeye çalışırlar Lenf ganglı-onlarmm bakterileri yutup yok etmesi (fagosi­toz) başarıya ulaşamadığında, mikroplar kana geçerek septisemi meydana getirebilirler Bak­terilerin toksinleri de ağır septisemi ve şok tablosu (endotoksm şoku) yaratabilir Septise­miye bu nedenle halk arasında kan zehirlen­mesi adı da verilir
Septisemide hastada titreme, ateş, çarpıntı, bulantı, kusma, fenalık hissi, tansiyon duşuk-luğu vardır Daha sonra şok ve olum gelir Sul-famıd ve antibiyotiklerin kullanılmaya başlan­masından evvel septisemilerde olum oranı çok yüksek bulunuyordu
Mesane sondalarının, damar içinde uzun sure kalan kataterlerm, duşuk yapmak için yapılan müdahalelerin de septisemiye yol açabileceği unutulmamalıdır
Korunmak ıçm septisemiye yol açacak odaklar (apse, furonkul, apandisit, osteomıyelıt, smu-zıt, dış apseleri, bademcik iltihabı, ortakulak iltihabı vb ) titizlikle ortadan kaldırılmalı ve bu girişimler sırasında hastaya uygun antibiyotik­ler verilmelidir
Septiseminin tedavisi yüksek doz antibiyotik­lerle, özellikle penisilinle yapılmaktadır

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git