KANLANAMAMA

KANLANAMAMA (İskemi). Kan da­marlarının geçici daralması, ya da has­talığı sonucu, vücudun belirli bir bölge­sinin yeterli kanlanamamasıdır. Bu du­rum, kan dolaşımının genel yetmezliği sonucu ortaya çıkarsa, genel kansızlık ve ölümle sonuçlanır.
Değişik dokuların, kansızlığa dayan­ma süresi farklıdır. Örneğin, beyin do­kusu, beş dakikadan fazla süren iskemi sonucu düzelemeyecek şekilde bozulur­ken, deri, bu duruma, saatlerce dayana­bilir. Bu gerçek olmasaydı, kişinin uzun süre oturabilmesi gerçekleşmezdi. Kas-dokusu kansızlığa, bir saatten fazla da­yanabilir, fakat böyle uzun bir süre, kol ya da bacağa turnike uygulanması salık verilemez. Böbrek, kansızlığa, bir saat, hatta bazı vakalarda iki saat kadar da­yanır. Bu gerçek, böbrek nakli cerrahi­sinde önemlidir. Kalp ve karaciğerin kan­sızlığa dayanıklılıkları çok kısa oldu­ğundan, bu organların nakli ameliyatın­da, hastanın dolaşım oksijeninin yetmez­liği halinde, yapay dolaşım uygulanma­lıdır. Dokuların kansızlığa dayanıklılığı, ısının azalmasıyla artar, fakat çok dü­şük ısı, başlı başına bir tehlikedir. Vü­cuttan çıkartılır çıkartılmaz, dondurul­muş eriyikler içinde korunan böbrekler, sekiz saat kadar yaşatılabilmiştir. Kasın kısmî kansızlığı çok ağrılıdır ve yetersiz bir dolaşımdan ötürü, dokuya giren ok­sijen azlığı ve buna eşlik eden, metabo­lizma artık maddelerinin aşın fazlalaş­ması, angına pectoris (bkz.), claudicatio intermittens (bkz.) ve çeşitli kramplarda, ağrının nedenidir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git