KEKEMELİK

KEKEMELİK. Çok sık rastlanan bir konuşma bozukluğudur. Gırtlak çevresi kaslarının uyumlu çalışmamasından ötü­rü ortaya çıkar. Kişi, ya bir heceyi söy­lemeden önce duraksar, veya hecenin ilk harflerini birkaç kere tekrarlar. Keke­melik, çocukluk devresinde olabildiği gi­bi, erişkinde ya da daha ileri yaşlarda da belirebilir. Genel inanışa göre, erken beliren kekemelikte, konuşmayla ilgili kas-sinir cihazında organik bir bozuk­luk vardır; sonraları oluşanı ise, psiko­lojiktir. Pek tabii ki, küçük yaşlarda da, psikolojik nedenle ortaya çıkan keke­melik görülebilir, fakat kekemelikle bir­likte solaklığın, bir ailenin çeşitli kişile­rinde görülebilmesi; asıl nedenin, bey­nin üstün olan yarıküresinin tam olma­yan hakimiyetinden doğduğuna işaret et­mektedir.
Tedavi: Fizyolojik tipte, konuşma ve soluk alma egzersizleriyle birlikte, ke­kemelikten ötürü belirebilen, ya da ke­kemeliği ağırlaştırabilen psikolojik so­runların giderilmesine çalışılır. Bazı tip kekemeliklerin psikolojik nedenli olduğu ve Freud okulu inanışına göre, ağız böl­gesiyle ilgili konflilerden doğduğu söy­lenmektedir. İleri yaşlarda ortaya çıkan kekemeliklerin hepsi psikolojik olup, is­teriye bağlıdır: Bu tip kekemeliğin teda­visi, asıl endişe durumunun giderilme­siyle mümkündür ve zaten tedavisiz da­hi, kısa süreli olup, kendiliğinden iyile­şir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git