KIRK ELLİ YAŞ ARASI

Kırk elli yaş arası kadının âdetten kesil­me (menopoz) çağıdır. Hormonsal den­ge artık yavaş yavaş değişmektedir. Bu değişiklik şişmanlamaya yol açar. Şiş­manlamanın aşırı olduğu hallerde bir kadın hastalıkları uzmanına danışmak doğru olur. Uzman gerekli tedbirleri zamanında alır.
Kırk yaşındaki bir kadın otuz yaşındaki kilosunu koruyabilirse yaşıtlarından da-ha geç ihtiyarlayacak demektir. Böyle­likle daha uzun yıllar ince ve zarif kalabilecektir. Hafif bir rejim, bazı gerekli jimnastik hareketleri ve ayda bir kere perhiz yapmak, kadına şişmanlama ma olanağını sağlayacaktır. Bu çağda, dişler de sağlamlıklarını kaybederler. Bu nedenle yılda en az iki kere dişçiye gitmek doğru olur.
Âdetten kesilme ihtiyarlığı simgeleyen bir olay değildir. Fakat belli bir süre için bünyede dengesizlik yaratabilir. Bu ola­yın öncesindeki yıllarda kadın güçlükler le karşılaşırsa bir uzmanın denetimine başvurulabilir. Hormonsal bir tedavi bu nazik dönemin rahat bir biçimde atlatıl­masına yardımcı olabilir. Bu döneme ka dar az göze çarpan kırışıklıklar artık ken dilerini daha görünür biçimde belli etmeğe başlarlar. Bu kırışıklıklar yüzü gerici ve dinlendirici maskeler kullana­rak azaltılabilir. Kadın bu çağda güzel­lik enstitülerine daha sık gitmelidir. Hayatla bağlarını da kuvvetlendirmeli-dir. Yaşamı eski hızını kaybedip onu dur’ gunlaşmaya davet eder; eskisine oranla daha çabuk yorulur. Fakat bütün bunlar onun dünyadan elini eteğini çekmesini gerektirmez. Tersine daha hareketli olmalıdır, örneğin yüzme, yürüyüş, ka­yak gibi sporlar yapmalıdır. Deri bu yaş­ta daha çabuk kuruduğundan korunma­sı daha büyük önem taşır. Bu da nemlen dirici kremlerin kullanılması ile müm­kündür. Bazı durumlarda uzmanlar belli bir kremin veya hormonsal yapılı bir sü­tün belirli aralıklarla kullanılması salık verebilirler. Nemlendin karışımların ve hücrelerin yenilenmesini sağlıyacak maddelerin de faydaları unutulmamalı­dır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git