KONJUNKTİVİT

KONJUNKTİVİT (Pembe göz). Kon-junktiva (bkz.) iltihabıdır. Buna, Nijer­ya’da “Apollo gözü” denir, çünkü, bura­da görülen iki büyük konjunktivit salgını, Apollo-11 ve 12’nin uçuşlarıyla aynı za­manda oluşmuş ve halk bu enfeksiyonun Ay’dan getirildiğine inanmıştır. Nedeni: Çeşitlidir. En sık görülen ne­denler; bakteryel, virüslü enfeksiyonlar ile, mekanik tahriştir. (Örneğin, bir kir­piğin içe doğru büyümesi). Tedavi: Mekanik tahrişte, neden or­tadan kaldırılır. Enfeksiyon varlığında, etken teşhis edilir ve uygun ilaç göze damlatılır. Bandaj kullanmak salık veril­mez; kara camlı gözlük kullanmak daha uygundur. Enfeksiyon, diğer göze bulaş-mamışsa, bunun önlenmesine çalışılır, fa­kat genellikle iki göz birlikte enfekte olur. Özellikle sabahlan, gözkapakları birbirine yapışır; bunu önlemek için her­hangi bir göz merhemi kullanmak ye­terlidir. Gözleri uygun bir losyonla yı­kamak, rahatlatıcı bir önlemdir ve hafif bir enfeksiyonda başvurulacak tek teda­vidir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git