LİTOTRİSİ

LİTOTRİSİ. Üretra’dan bir alet soka­rak, idrar torbasmdaki bir taşı parçala­yıp, kırıkların idrarla akıtılmasını sağla­ma ameliyatıdır. Bu işleme, litolapaksi adı da verilir. Taşların düşmesine yar­dımcı olduğu sanılan ilaçlara litagog de­nir. Taş erittiği iddia edilen ilaçlar ise litotriptik diye adlandırılır. Bu çeşit gö­revlerin yakıştırılmasma rağmen, sayılan ilaçların hiçbir etkisi yoktur.
Ameliyatlarda alman litotomi pozis­yonu ise, hastanın sırt üstü yatıp, ba­caklarını kaldırarak ve dizlerini büke­rek aldığı durumdur; bu sayede, doktor perine’ye daha iyi yaklaşabilir. Burada sayılan isimler, XVIII. yüzyıla ilişkindir. O zamanların doktorlarının başarıyla yapabildikleri ameliyatlar ancak ampü-tasyon (bkz.) ve taş kesme işlemleriydi. Hatta, taş ameliyatları uzmanları, lito-tomist diye adlandırılırdı. Bu gerçeklere göre, ya o devirlerde taş vakaları fazla­lıktaydı, veya taş kesme adı altında, as­lında söylenen yapılmamaktaydı.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git