LÖKOTOMİ

LÖKOTOMİ. Beyin kabuğunun ön bö­lümüyle diğer beyin bölgeleri arasındaki bağlantıyı sağlayan liflerin yarı ya da tam olarak kesilmesi ameliyatıdır. İlk olarak, 1930 yıllarında, Portekizli Mo-niz tarafından, başka türlü iyileştirileme-yen akıl hastalıklarının tedavisi için or­taya atılmış bir yöntemdir. Çeşitli şekil­lerde uygulanabildiği gibi, liflerin kesil­me derecesi ve bölgesine göre de değişir.Bu ameliyatın başarılı olduğunu iddia edenlerin sayısı kadar, aleyhinde olanlar da vardır. Genellikle, zihinsel çalışma­lara devamlı zararı olacağından, ancak başka şekilde tedavi olunmayacak ve kendiliğinden iyileşme umudunun yitiril-diği vakalarda uygulanmaktadır. Ameli­yatı geçirmiş hastanın, hisleri azalıp dav­ranış şekli belirsizleşeceğinden, demans halindeki bir hastadan, çevresi ve bakı­cıları için, daha kolay idare edilebilir bir vaka haline gelir, fakat kendisi bir daha düzelmeyecek şekilde, bazı zihinsel olay­lardan yöksunlaşmıştır. Son yıllarda, akıl hastalıklarının gittikçe artan oranda ilaç­larla başarılı tedavisinin gerçekleştiril­mesi sonucu, bu ameliyata çok seyrek başvurulur, bkz. Lobotomi.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git