Parfüm Kadının Silahıdır

Yakılarak çevreye koku yayan maddelerden ve kokulu reçinelerden oluşan ilk parfümler, önceleri dinsel törenlerde kullanılırlardı. Bir süre sonra aynı mad­deler kişiler tarafından da kullanılmaya başlandılar.

En eski çağlardan beri, kişilerin çekicili­ğini arttırmak amacıyle, yüz ve vücutiçin hazırlanmış boyalar, kokular, süsler kullanılmıştır.
Kleopatra’nın Antoine’ı baştan çıkar­mak için tarçın, safran, süsen çiçeği, ni­lüfer çiçeği karışımından bir koku sürün düğü söylenir. Hatta Kleopatra’nın kadir gasının yelkenleri bile bu karışıma batı­rılmış. Saba Melikesi Belkıs’ın da Hz. Süleyman’a parfüm hediye ettiği söyle­nir.

parfümYunanlıların aşk şerbeti yaptıkları par­fümleri, Venüs’ün bir armağanı sayarlar di. Parfümler kibar fahişelerin büyük yardımcısı olduğu gibi, bunların birçok çeşitleri de vardır; vücudun her kısmı için ayrı ayrı parfümler kullanılırdı.Koku alma çok gelişmiş ve çok duyarl bir duyu olduğu için, parfüm süsten da­ha etkili bir çekicilik öğesi meydana geti rir. Koklama, hiç bir aygıtın olağanüstü duyarlılığına erişemediği bir işlevdir; in­sanın koklama aygıtı, bir sıvıya, on mil­yonda bir oranında katılmış bir kokuyu seçebilir.

Parfümcülükte, kokuları ta­nımlamaya ve değerlendirmeye alışmış olan bir uzmanın yerini hiç bir şey tuta­maz; bazı insanlar iki üç bin kadar deği­şik türde kokuyu belleklerinde tutabilir­ler. Hoşa giden veya gitmeyen şeylere karşı gösterilen beğenme veya beğenmeme tepkileri, koku alma duyusunda tad alma duyusu dışında kalan duyulara oran­la çok daha güçlüdür.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git