PARMAKLAR

PARMAKLAR. Parmaklar, falanks adı verilen üçer kemikten oluşur. Bunlar, tek yönlü eklemler ve kuvetli bağlarla bir arada tutulur. Yalnız başparmakta iki falanks vardır. Fleksiyon (içe bükülme) ve ekstansiyon (düzleşme) hareketlerini sağlayan kuvvetli kaslar önkola ilişkin­dir ve bunların kirişleri iki önde, iki ar­kada olmak üzere, her parmağa uzanır. Bu kirişler, kasların sürtünmesiz çalış­ması için sıvı içeren sinovia keseleriyle çevrilidir, ön ve arkada, orta ve son falankslann tabanlarına yapışıktır. Her parmağın yanında iki ufak atardamar ve iki ufak sinir bulunur. Parmak uçları­nın aşırı duyarlığını göz önünde bulun­durursak, bunların önemini daha iyi kav­rarız. Atardamar ve sinirler, önkolun radyal ve ulnar atardamar ve sinirleri­nin dallandır. Elin önünde (avuç tara­fında), ulnar sinir yalnız küçük parmağı ve yanındaki parmağın yarısını sinirlen­dirir. Parmakların gerisine, medyan siniri gelir. Elin arkasında (sırtında), ulnar sinir son iki parmakla, orta parmağın yansını etkiler. Medyan sinir, parmak uçlarım sinirlendirir, radyal sinir ise, ge­ri kalan el sırtıyla, parmakları (uçlarına kadar) etkiler. Her parmağın ucunda, tırnak bulunur, tabanmdaysa, elin meta-karp kemikleri vardır. Yaralanmalar ve enfeksiyonlar dışında, parmakları en faz­la etkileyen hastalıklar, kanlanmalarıy-la ilgili olanlar, (Raynaud hastalığı, ma­yasıl gibi), artrit (genellikle romatoid artrit), nevrit, deri hastalıkları ve tırna­ğın mantar hastalıklarıdır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git