ŞOLMOGRA

ŞOLMOGRA (Chaulmoogra) YAĞI
Asya’da yetişen bir bitki olan Taraktogenos kurzii’nin tohumlarının ezilmesiyle elde edilen uçucu bir yağdır. Geç­mişte, dıştan ve içten, cüzzam tedavisin­de kullanılmaktaydı. Günümüzde, sülfonlar bunun yerini almışlardır.
ŞPRU. Yiyeceklerin ve özellikle yağla­rın emiliminin yetersiz olmasıyla belirle­nen bir tropikal hastalıktır. Afrika’da görülmemektedir.
Nedeni: Karmaşıktır ve tam anla­mıyla anlaşılmamıştır. Öne sürülen tah­minlere göre, bir virütik enfeksiyon ya da diyete bağlı bir durumdur.
Belirtileri: İshal, soluk renkli, iri dışkı, paslı dil, iştahsızlık, kilo kaybıdır. Hastalık kontrol edilmeksizin ilerlerse, hastada, osteomalasi (kemiklerin yumu­şaması), periferik nörit, kol ve bacaklar­da ödem, megaloblastik anemi belirir.
Tedavi: Folik asit ve siyanokobala-min verilir. İshalin devam etmesi halin­de, bir tetrasiklin türü yararlı olabilir. Anemiyi gidermek için, gerekirse, da­mardan kan verilir ve megaloblastik ane­miye ek olarak demir eksikliği de belirir­se, demir de verilebilir.Tropikal şpru ile gluten’e karşı allerji arasında ayırıcı teşhis yapmak gerekli­dir, bkz. Çöliak Hastalığı.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git