SPOR

SPOR’lar. Bakteriyolojide, bazı orga­nizmaların, doğal şekillerini öldürebile­cek çevresel durum değişiklikleri karşı­sında, dayanıklılık kazanıp, yaşamları­nı sürdürebilmek için edindikleri değişik biçimler, spor admı alır. Spor haline ge­çebilen ve tıpta önemi olan organizma­lar, gazlı kangren, şarbon ve tetanoz etkenleridir. Spor’lar, 100 derece çev­resindeki ısılara kadar dayanıklı oldu- ğundan, spor yapan organizmalarla sa­vaş çok zordur. Bu tür mikroplar, hay­van ve insan konutları olmaksızın, toz ve toprakta da yaşayabilirler. SPRUE. bkz. Şprue. STAFİLOKOK. Üzüm salkımını andı­ran kümeler yapan bir yuvarlak mikro -organizmadır (kok). Gram-pozitiftir ve insanda hastalık yapan başlıca türü, spr224Satphylococcus aureus’tar. Bu organiz­manın etken olduğu lezyon, çıban gibi, sınırlı bir enfeksiyondur ve deri yarala­rının, sıyrıkların başlıca mikrobu olup, cerahat oluşumuna yol açar. Ayrıca, yi­yeceklere bulaşabileceğinden, kolonileri­nin salgılayacağı toksinler, ani kusma ve ishal şeklinde gıda zehirlenmesine neden olur. Birçok vakada, stafilokoklarm pe­nisiline direnç kazanmış olması, tedavi­yi güçleştirir. Özellikle, hastanelerde ge­lişen stafilokoklarm, terramisin’e de di­renç kazandığı görülmektedir. Penisilin’e direnç kazanmaları, . salgılamaya başla­dıkları penisilin’i yıkan, penisilinaz en­zimi sayesinde gerçekleşir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git