UYUŞTURUCU ZEKİRLENMESİ

Bu durum kazara fazla doz ■ Kazazede kolay heyecanlanır ve
almaktan ya da uyuşturucu çok terler.
kullanmaktan kaynaklanır. ■ Kazazede, titremelerden ve hayal
Uyuşturucu kullanımı, bir kişinin, görmelerden şikayetçidir.
uyuşturucuyu kabul edilen tıbbi ya Halusinojenler
da sosyal kalıplara uygun olmayan m Kazazede tedirgindir ve terler.
biçimde kendisinin uygulaması ■ Davranışlan acayip olabilir.
olarak belirtilebilir. Uyuşturucular buruna çekilebilir, yutulabilir ya da Aşın dozda aspirin almak
vücuda enjekte edilebilirler. ■ Kazazedenin karnı ağrımaktadır
Düzenli olarak uyuşturucu ve kusmakta olabilir. Kusmuğu kanlı olabilir
kullanan bir kişi derialtına sürekli
olarak yapılan enjekte izleri taşır. ■ Kazazede can sıkıntılı ve
11-4
Bu işaretler, vücudun başka uykuludur.
yerlerinde olabileceği gibi, ■ Kazazede kulak çınlamasından
genellikle önkolun ön tarafında, şikayetçidir.
dirseğe yakın bölümde olabilir. Bu ■ Solumada zorluk çeker. ,
bölgedeki damarlar iltihaplanmış ve ■ Kazazede çok fazla terlemektedir.
şişmiştir. ■ Nabız atrmlan normaldir.
Belirtiler İlk yardım ve tedavi
, bir Alman uyuşturucu miktarına ve Acilen hastaneye kaldırılmasını
kabul cinsine göre değişir. Kusma her sağlayınız ve yaşama döndürme
yal zaman hemen görülmez ama bunu uygulamasına hazır olunuz.
yan beklemelisiniz. Gözbebekleri
anormal derecede büyümüş ya da ALKOL ZEHİRLENMESİ
küçülmüştür. Alkol, merkezi sinir sistemini
Narkotikler etkileyen bir uyuşturucudur. Değişik
■ Bunlar genellikle enjekte edilirler kişileri değişik şekillerde etkiler.
■i ama tablet biçiminde de alınabilir Bir kadeh genellikle davranışta
ya da burna çekilebilirler. sadece küçük bir değişiklik yapar.
■ Nefes zorlaşır ve sonunda durur. Kandaki alkol miktan arttıkça,
■ Kazazedenin kolunun ön kişinin davranışlan, abartılmış
\ kısmında enjeksiyon izleri davranışlar haline gelecek ve ilişki
bulunabilir. bozulacaktır. Sonunda zihinsel ve
Müsekkinler fiziksel yetenekler büyük çapta tahrip olarak bilinci yitirme
m Solunum hafiftir. başlayacaktır.
■ Kazazedenin derisi soğuk ve
I nemlidir. Belirtiler
■ Zayıf ve çabuk atan bir nabız. ■ Kazazedenin nefesi alkol kokar.
■ Muhtemel bilinç kaybı. ■ Kusmakta olabilir.

Bu durum kazara fazla doz ■ Kazazede kolay heyecanlanır ve
almaktan ya da uyuşturucu çok terler.
kullanmaktan kaynaklanır. ■ Kazazede, titremelerden ve hayal
Uyuşturucu kullanımı, bir kişinin, görmelerden şikayetçidir.
uyuşturucuyu kabul edilen tıbbi ya Halusinojenler
da sosyal kalıplara uygun olmayan m Kazazede tedirgindir ve terler.
biçimde kendisinin uygulaması ■ Davranışlan acayip olabilir.
olarak belirtilebilir. Uyuşturucular buruna çekilebilir, yutulabilir ya da Aşın dozda aspirin almak
vücuda enjekte edilebilirler. ■ Kazazedenin karnı ağrımaktadır
Düzenli olarak uyuşturucu ve kusmakta olabilir. Kusmuğu kanlı olabilir
kullanan bir kişi derialtına sürekli
olarak yapılan enjekte izleri taşır. ■ Kazazede can sıkıntılı ve
11-4
Bu işaretler, vücudun başka uykuludur.
yerlerinde olabileceği gibi, ■ Kazazede kulak çınlamasından
genellikle önkolun ön tarafında, şikayetçidir.
dirseğe yakın bölümde olabilir. Bu ■ Solumada zorluk çeker. ,
bölgedeki damarlar iltihaplanmış ve ■ Kazazede çok fazla terlemektedir.
şişmiştir. ■ Nabız atrmlan normaldir.
Belirtiler İlk yardım ve tedavi
, bir Alman uyuşturucu miktarına ve Acilen hastaneye kaldırılmasını
kabul cinsine göre değişir. Kusma her sağlayınız ve yaşama döndürme
yal zaman hemen görülmez ama bunu uygulamasına hazır olunuz.
yan beklemelisiniz. Gözbebekleri
anormal derecede büyümüş ya da ALKOL ZEHİRLENMESİ
küçülmüştür. Alkol, merkezi sinir sistemini
Narkotikler etkileyen bir uyuşturucudur. Değişik
■ Bunlar genellikle enjekte edilirler kişileri değişik şekillerde etkiler.
■i ama tablet biçiminde de alınabilir Bir kadeh genellikle davranışta
ya da burna çekilebilirler. sadece küçük bir değişiklik yapar.
■ Nefes zorlaşır ve sonunda durur. Kandaki alkol miktan arttıkça,
■ Kazazedenin kolunun ön kişinin davranışlan, abartılmış
\ kısmında enjeksiyon izleri davranışlar haline gelecek ve ilişki
bulunabilir. bozulacaktır. Sonunda zihinsel ve
Müsekkinler fiziksel yetenekler büyük çapta tahrip olarak bilinci yitirme
m Solunum hafiftir. başlayacaktır.
■ Kazazedenin derisi soğuk ve
I nemlidir. Belirtiler
■ Zayıf ve çabuk atan bir nabız. ■ Kazazedenin nefesi alkol kokar.
■ Muhtemel bilinç kaybı. ■ Kusmakta olabilir.

Bu durum kazara fazla doz ■ Kazazede kolay heyecanlanır ve
almaktan ya da uyuşturucu çok terler.
kullanmaktan kaynaklanır. ■ Kazazede, titremelerden ve hayal
Uyuşturucu kullanımı, bir kişinin, görmelerden şikayetçidir.
uyuşturucuyu kabul edilen tıbbi ya Halusinojenler
da sosyal kalıplara uygun olmayan m Kazazede tedirgindir ve terler.
biçimde kendisinin uygulaması ■ Davranışlan acayip olabilir.
olarak belirtilebilir. Uyuşturucular buruna çekilebilir, yutulabilir ya da Aşın dozda aspirin almak
vücuda enjekte edilebilirler. ■ Kazazedenin karnı ağrımaktadır
Düzenli olarak uyuşturucu ve kusmakta olabilir. Kusmuğu kanlı olabilir
kullanan bir kişi derialtına sürekli
olarak yapılan enjekte izleri taşır. ■ Kazazede can sıkıntılı ve
11-4
Bu işaretler, vücudun başka uykuludur.
yerlerinde olabileceği gibi, ■ Kazazede kulak çınlamasından
genellikle önkolun ön tarafında, şikayetçidir.
dirseğe yakın bölümde olabilir. Bu ■ Solumada zorluk çeker. ,
bölgedeki damarlar iltihaplanmış ve ■ Kazazede çok fazla terlemektedir.
şişmiştir. ■ Nabız atrmlan normaldir.
Belirtiler İlk yardım ve tedavi
, bir Alman uyuşturucu miktarına ve Acilen hastaneye kaldırılmasını
kabul cinsine göre değişir. Kusma her sağlayınız ve yaşama döndürme
yal zaman hemen görülmez ama bunu uygulamasına hazır olunuz.
yan beklemelisiniz. Gözbebekleri
anormal derecede büyümüş ya da ALKOL ZEHİRLENMESİ
küçülmüştür. Alkol, merkezi sinir sistemini
Narkotikler etkileyen bir uyuşturucudur. Değişik
■ Bunlar genellikle enjekte edilirler kişileri değişik şekillerde etkiler.
■i ama tablet biçiminde de alınabilir Bir kadeh genellikle davranışta
ya da burna çekilebilirler. sadece küçük bir değişiklik yapar.
■ Nefes zorlaşır ve sonunda durur. Kandaki alkol miktan arttıkça,
■ Kazazedenin kolunun ön kişinin davranışlan, abartılmış
\ kısmında enjeksiyon izleri davranışlar haline gelecek ve ilişki
bulunabilir. bozulacaktır. Sonunda zihinsel ve
Müsekkinler fiziksel yetenekler büyük çapta tahrip olarak bilinci yitirme
m Solunum hafiftir. başlayacaktır.
■ Kazazedenin derisi soğuk ve
I nemlidir. Belirtiler
■ Zayıf ve çabuk atan bir nabız. ■ Kazazedenin nefesi alkol kokar.
■ Muhtemel bilinç kaybı. ■ Kusmakta olabilir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git