VÜCUT ESNEKLİĞİNİN YİTİRİLMEMESİ

Her gün yapılacak bakımla, vücut esnekligi korunur. Saçların arasmda görülen ilk beyaz tel, insana hüzün verir. Yüzde ki ilk kırışık, insanı içine kapanık yapar. Oysa, henüz olgun yaşa gelmeden de saçlar beyazlaşabilir ve yüzde çizgiler belirebilir. Yaşı belli eden özellikler bun lar değildir. Yürüyüşünüz hantallaşır, ha reketleriniz yavaşlar, omuzlarınız çöker ve sırtınız kamburlaşırsa, henüz yüzü­nüzde herhangi bir işaret olmasa dahi tehlike tam anlamıyla var demektir. Yaş lanmak, eklemlerin kaynaması demektir Gençliğinizi korumak istiyorsanız, vücu dunuzun esnekliğini, hafifliğini ve hare­ketliliğini korumanız gerekir. Dinlen­mek gerekçesiyle hareketlerinizi sık sık kısıtlarsanız, yaşlılığı davet etmiş olur­sunuz. İki kat merdiveni tırmanmak ye­rine beş dakika süreyle asansörün gelme sini beklerseniz; ayakkabıların bağını bağlamak için eğileceğinize, ayaklarını­zı alçak bir iskemleye dayayarak veya oturarak bağlarsanız; arabaya binerken tüm gücünüzle yaslanmak için bir daya­nak ararsanız, eklem yerleriniz körelir ve vücut ensekliğini yitirir. Böylece ha­reketleriniz yavaş yavaş sınırlanır ve birgün, mendilinizi yerden almak için eğilemeyecek, oturduğunuz yerden bir yere yaslanmadan kalkamayacak, sırtı-«nızj ovamayacak bir duruma geldiğinizi gortjrsüoüz. Bu nedenle, özellikle romatizma kökenli poliartrit tehlikesinin faz­la olduğu elli yaşlarına doğru çok dikkat li olmak gerekir.
Günlük çalışmalarınızda vücut esnekli­ğini koruyacak ve kaslarla eklemleri ha­reket ettirecek olan bütün durumlardan yararlanmak gerekir. Daha çabuk sonuç lar verecek olan beden eğitimi hareket­leri yapmaya vaktiniz olmasa bile, her gün önünüze çıkan fırsatlardan yararla­narak da, iyi bir vücut bakımını gerçek­leştirebilirsiniz.
Dizlerin ve bileklerin esnekliğini koru­mak için, günlük bir örneği ele alalım. Yatağınızı düzeltmek için yatağın üstü­ne eğilmeyin. Çünkü bu duruş kaslarını­zı yararlı bir şekilde çalıştırmaz, üstelik belkemiğinin eğikliğini daha da artırdığı gibi, omuzları da içeriye doğru gömer. Bu zararlı duruştan kaçınmak için, sırtı­nızı dimdik tutup, ayaklarınızın ucuna basarak çömelin ve yatağınızı öyle ya­pın. Aynı durumu koruyarak, tuvalet masanızın çekmecelerini düzeltebilir, süpürgelikleri temizleyebilir, toz alabi­lir, ateş yakabilir, ayakkabılarınızı bağ­layabilirsiniz.
Bacak kaslarını güçlendirmek için, asan söre binmekten kaçının; parmaklarını­zın ucuna basarak, trabzanı da tutma­dan, merdivenleri ikişer ikişer atlayarak inip çıkın.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git