YUKARI KALDIRMA ASKILARI

YUKARI KALDIRMA ASKILARI
El kanıyorsa, komplikasyonlu göğüs yaralan varsa ya da omuz yaraları mevcutsa, eli ve ön ­kolu yeterli yükseklikte tutmak için bu askılar kullanılır.
• Kazazededen, oturup yaralı kolu tutmasını isteyiniz. Önkolu, parmak uçları omuz üze­rine gelecek şekilde göğüste çaprazlayınız.
• Önkolun ve elin üzerine, bir ucu dirseğin iyice ötesine, üst ucu da sağlam taraftaki omuzun üzerine gelecek şekilde açık bir bant yerleştiriniz.
• Önkolu yine tutarak bandın tabanını, elin, önkolun ve dirseğin altından dolaştırınız.
• Alt ucu, sırttan dolaştırarak sağlam omuzun önünden geçiriniz.
• Gerekirse yavaşça askının yüksekliğini ayarlayıp, balıkçı düğümü kullanarak sağ­lam taraftaki köprücük kemiğinin üzerinde­ki çukurun üzerine gelecek şekilde bağlayı­nız. Uçları, önkolla bandın ön kısmı arasına so­kunuz. Katlanan kısmı kola doğru döndüre­rek çengelli iğne ile tutturunuz.
• Dolaşımı denetleyiniz. Eğer etkilenmişse bandı ve askının konumunu ayarlayınız.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git