AFAZİ

Beyindeki ilgili alanların yıkımı sonucu, konuşma veya konuşulanı anlama yeteneğinin kaybolmasıdır. Disfazi, aynı durumun daha hafif bir belirtisidir. Ku­ramsal olarak, motor veya duyusal afazi­den söz edilir, çünkü beynin konuşmay­la ilgili başlıca bölgeleri afferent veya duyusal ve efferent veya motor alanlara ayrılmıştır. Duyu alanı, temporal lobun üst bölümündedir ve fonksiyonu, yazılı veya konuşulan kelimelerin anlaşılmasıy­la ilgilidir. Motor alan ise, frontal lobun önündedir. “Konuşma merkezi” bey­nin hakim yarısındadır, yani, sağ elle­rini kullananlarda sol yarıkürede, sol el­lerini kullananlarda sağ yarıkürededir. Yine teorik olarak, bu alanlarda, beyin yüzeyinde olan bir yıkım sonucu, kelime sağırlığı (işitme duyusu sağlam olduğu halde, kelimelerin anlaşılamaması) ve ke­lime körlüğü (görme duyusu sağlam olduğu halde, okunan kelimelerin anlaşı­lamaması), motor afazi (kişi ses çıkara­bilir, fakat kelime söyleyemez), agrafi (elin hareket yeteneği normaldir, fakat kişi, yazı yazamaz) ortaya çıkar. Gerçek­te, kelime sağırlığı veya körlüğü, konu-şabilme yeteneğini de etkiler, çünkü ki­şi, kendi dediklerini anlayamayınca, saç­ma konuşmaya başlar. Genellikle, be­yinde yıkım veya hastalık, birkaç bölgeyi birden etkilediğinden, karışık belirtiler ortaya çıkar. Çoğunlukla, kelimelerle dü­şündüğümüzden, ciddi afazi, karışıklığa yol açar.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git