AGRANÜLOSİTOZ

Ağız ve boğazda granülosit (bir tip akyuvar) sayısının azal­masıyla birlikte yaraların oluşması şek­lindeki ciddi, fakat sık rastlanmayan bir hastalık. Granülositlerin azalması, önce, üreme yerleri olan kemik iliğinde ve son­raları kanda görülmektedir.
Agranülositoz’un bellibaşlı nedenleri, bir sakinleştirici olan kloropromasin (Largaktil), kloramfenikol adlı antibiyo­tik, bazı sülfonamitler veya tiroit hasta­lığında kullanılan tiyoaurasil”e karşı aşı­rı duyarlıktır. Ancak bu aşırı duyarlık çok nadir olarak gelişir. Dolayısıyle, bu tip ilaçların korku etkisiyle hiç kullanılmamaları hatalı olur; çünkü, bu ilaçların çok faydalı oldukları haller vardır. Agra-nülositoz’a neden olan bir ilaç, aspirin yerine veya aspirinle birlikte kullanılan amidopyrine’dir ki, bugün tıpta kullanıl­mamaktadır.
Agranülositoz, ayrıca, lenf bezleri il­tihabı, ağır septisemi, akut lösemi, kro­nik iltihaplı vakalar, sıtma ve kala-azar gibi hastalıklarda da görülebilir. Işm te­davisine fazla maruz kalınması da, ag-ranülositoz’a yol açan bir durumdur.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git