AĞRININ ÖZELLİĞİ

Bu, uyarılan bölgeye göre değişir. Deride uyarılan ağrı duyu­su keskin olup, şahsın uyarandan uzak­laşmasına neden olur (iğneyle uyarılan ağrıda olduğu gibi). Derin dokulardan gelen ağrı duyusu değişiktir. Deride uya­rılan her çeşit ağrı duyulduğu hal­de, derindeki bazı ağrı uyarıları ancak algılanabilmektedir ki, bunlar genellikle fonksiyonu bozan uyaranlara ilişkin olan­lardır. Bağırsakların kesilmesi ağrı duyu­sunu uyarmaz, buna karşılık, gerilmesi bu duyuyu uyarabilir. Vücuttaki boşluk-lu organlardan doğan en kötü ağrı du­yusu, bunların duvarlarındaki kasların kasılmasına (kolik) bağlı olup, bu ka- ■ sılmaya herhangi bir tıkanma veya tah­riş neden olabilir. (Böbrek ve üreter taş­ları gibi). Ağrının özelliği bazen en et­kin olabilecek ilkyardım için yol gösteri­cidir. Örneğin, kırık bir kemiğe ilişkin ağrı, kişinin ve özellikle ilgili organın hareketsiz tutulmasına yol açar. Aynı şe­kilde, peritonitte, iltihaplı peritondan do­ğan ağrı duyusu hastanın hareketsiz dur­masına neden olur.
Tedavi: Ağrı tedavisi nedene göredir ve herhangi bir ağrıyı, tam teşhis koy­madan, gidermeye kalkışmak akıllıca bir davranış değildir. Bazen, nedensiz şid­detli ağrı duyuları uyarılabilir. Bundan ötürü, aspirin gibi ağrı giderici ilaçlar çok rağbettedir. Genellikle, ilaçların ağ­rı duyusuna etken olduğu saptanmıştır,ama kronik ağrılarda, kullanılan ilaç do­zunu gittikçe artırmak gerekmektedir. Dayanılmaz ağrılarda, yukarda anlatılan kordotomi ameliyatına başvurulabilir, ama bu girişimin diğer yan etkileri de olduğundan, fazla uygulanmamaktadır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git