AKUT FARENJİT

Genellikle nezleden sonra ortaya çıkar veya kızamık, kızıl ve dif­teri gibi enfeksiyöz hastalıklara eşlik eder.
Belirtileri: Hafif ateş ve kırıklık, boğazda yanma, başlangıçta kuru ve son­raları balgamlı öksürük ve ses kısıklı­ğıdır.
Tedavi: Yatak dinlenmesi, gargara yapmak ve aspirin almaktır. Ağır vaka­larda, antibiyotikler kullanılabilir.
Gerçek anlamında, yemek borusu, bo­ğaza ait oluşumlardan değilse de, yut­ma güçlüğü genellikle boğazla ilgili ola­rak düşünülür. Yemek borusu veya yu­tak da sıklıkla ağrı ve yutma güçlüğü belirtileri veren birkaç hastalığın etki alanıdır.
Ösofajit veya yemek borusu iltihabı, tahriş eden veya çok sıcak sıvıların içilmesi sonucu oluşur. Disfaji veya yutma güçlüğü, sinirsel kontrolün bozulduğu bazı durumlarda ortaya çıkar. Yemek borusu kanseri: Bu bölgeyi ilgi­lendiren en önemli hastalıktır. Bu, kan­serden ölümlerin tümünün % l’inin ne­denidir ve genellikle 50 yaşının üstünde­ki erkeklerde görülür. Belirtileri: Yutma güçlüğü ve kilo kaybıdır. Son yıllara kadar, bu durum tamamen umutsuz sayılır ve hastanın ya­kınları, çaresizlik içinde, hastanın gittik­çe zorlaşan yutmasını ve ölümünü iz­lerlerdi. Günümüzde, göğüs cerrahisinin ilerlemesiyle, hastalıklı bölgeyi çıkartmak ve mideyi yukarı çekip, sindirim kana­lının daha üstteki bir bölümüyle birleş­tirmek mümkün olmuştur.
Çoğunlukla, yutma güçlüğü ve göğüs­te bir kitle duygusu, sinirsel nedenlere bağlıdır. Bu duruma, “globus hytericus” adı verilir ve tedavisi psikolojiktir. Ge­nellikle bu sinirsel durum, kişinin bir olayı kabullenemeyişine bağlıdır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git