AMFETAMİN

Amfetaminler, sempatik sinir sistemi etkisi gösteren ilaçlardır, bkz. Sinir Sistemi. Kan basıncım artırır, kalp atımını hızlandırır, atardamarların daral­masına neden olurlar. Aynı zamanda, beyni etkileyip, heyecan, neşe ve canlı­lık hisleri uyandırırlar. Yüksek dozlarda, hasta heyecanlı, huzursuz, titrek, faz­la konuşkan ve kaba hareketli olur ve ateşi yükselip, bayılabilir. Beyine olan etkilerinden ötürü, amfetaminler, dep­resyon (karamsarlık), yorgunluk halle­rinde ve şişmanlarda iştah kesici olarak kullanılırlar; fakat, bu tür ilaçlar alış­kanlık yapabilir ve sürekli yüksek doz­ları beyinde yıkıma ve deliliğe yol aça­bilir. Bundan ötürü, amfetaminler artık şişmanlık, yorgunluk ve depresyon vaka­larında kullanılmamaktadır. Amfetaminler’e günümüzde yalnız narkolepsi denen ender rastlanan bir halde ve bazı sara vakalarında başvurulmaktadır. Amfeta­minler, doktor reçetesi olmadan satın alınamaz. Son zamanlarda, amfetaminleri damar içi zerkler şeklinde kullananlar­da, dokuyu öldüren bir tip arter hasta­lığı oluşturduğu görülmüştür.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git