AMPUTASYON

Vücudun bir kısmının vücuttan ayrılmasıdır. Bu kısım genel­likle kol veya bacaktır. Özel amputasyon şekillerine, tanınmış cerrahların adları verilmiştir, çünkü eskiden cerrahinin önemli bir dalı, kangrenli kol veya ba­cak kısımlarının amputasyonu ile insa­nın kurtarılmasıydı. Günümüzde, enfekte olmuş bileşik kırıklar gibi vakalar ar­tık antibiyotikler ve kemoterapi (ilaç te­davisi) ile tedavi edilebildiğinden, bu tip ameliyat çok ender başvurulan bir yön­temdir. Savaşta ve kazalarda olan yara­lanmalar dışında, uzvun kanlanmasının çok bozulduğu ve dolayısıyla yaşamasınınolanaksızlaştığı hallerde örneğin, ba­cağın başlıca arterlerinin sklerozu gibi amputasyon gerekebilir. Bu vakalarda dahi, bu yöntem eskisi kadar çok kul­lanılmaz. Günümüzde amputasyon daha çok habis hastalıklar ve kemik tümör­lerinde (osteosarkomlar gibi) uygulan­maktadır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git