APANDİSİT

(Körbarsak iltihabı). İnce-barsağın, kalınbarsakla birleştiği caecum (çekum) adını alan bölgede bulunan ve görevi belli olmayan, barsak kalıntısı şeklindeki appendix vermiformis adını alan uzantının (körbarsağın) iltihaplanmasıdır. Apandisit, bir bakteri enfeksi­yonudur. Hastalıklı bir appendiks için­de sık rastlanan ve meyve çekirdekleri­ni andıran dışkı taşlan olan faecalith’ler meyve çekirdeği sanılmış ve apandisitin nedeni olarak, çekirdek yutulmasından söz edilmiştir. Bugün 10-30 yaşlan ara­sında görülen akut karın vakalarının yak­laşık olarak yarısının nedeni, apandisit olmakla beraber, bu durum XIX. yüz­yılın son çeyreğine kadar bilinememiştir. Barsağın bu bölgesinin iltihaplarına, “caecum” çevresi iltihabı anlamına ge­len perityphlitis adı verilirdi. İlk apandi­sit ameliyatlarından biri, 1902 yılında, İngiltere krallarından VII. Edward’a ya­pılmış ve bu ameliyat bundan sonra mo­da olmuştur. Apandisite daha çok ge­lişmiş ülkelerde rastlanmaktadır.
Türkiye’de apandisit ameliyatı Cemil Paşa ile XIX. yüzyıl sonlarında yaygın şekilde uygulanmaya başlanmıştır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git