ASETİLKOLIN

Sinir lifleri ve sinir lifi kas arası uyartıların iletiminde başlıca görevi olan bir kimyasal maddedir. Pa­rasempatik sinir sisteminin çalışmasında da önemli rol oynar. (bkz. Sinir Sistemi). Asetilkolin, vücutta, kolinesteraz adlı madde tarafından parçalanır. İçinde fos­for bulunan böcek öldürücülere uzun süre maruz kalınması gibi hallerde, kan­daki kolinesteraz miktarı azalırsa, dola­şımda normalin üstünde asetilkolin bu­lunacağından, parasempatik sinir siste­mi fazla uyarılmış olur. Bu takdirde, kalbin çalışması yavaşlar, kaslar gevşer, bulantı, baş dönmesi, baş ağrısı duyu­lur, gözbebekleri ufalır ve görmede bo­zukluklar olur. Bu durumu düzeltmek: için, asetilkolin antagonisti olan atropin zerk edilmelidir; aksi halde, şiddetli ba­ğırsak spazmları ve diğer ağır belirtiler ortaya çıkar ve sonunda hastada şiddet­li kasılmalar ve koma hali belirir. Özel­likle ziraatle uğraşan kişilerde yukarda belirtilen şikâyetler olduğu zaman, bu olasılığı hatırlamak lâzımdır

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git