ASİDİTE ve ASİDOZ

Bu iki kelime, genellikle yanlış kullanılmaktadır. Asi-dite, genel olarak hiçbir anlam taşımaz. Asidoz ise, çok önemli hastalıklarda or­taya çıkan bir durumdur ve halk tara­fından genel olarak yanlış anlamda kul­lanılır. Gerçekte, kan pH’sı hafif alkali olduğundan, asidoz kelimesi doğru da kullanılsa, kanın gerektiğinden daha az alkali olduğu anlamına gelir.
Asidoz, diyabet koması, metabolizma­nın ileri derecede bozulduğu aşırı açlık, böbreklerin çalışmaması ve solunum sis­teminin tamamen bozulması gibi ağır durumlarda görülür. Bu durumlarda asi-dozun belirmesinin önemi büyüktür.
“Asidite”, bazen midede sindirimsiz-lik ve ağrıya neden olan fazla asit var­lığını anlatmak için kullanılır. Bu du­rum, hafif alkalik ilaçlar veya süt içil-mesiyle düzeltilebilir. “Asidoz”un tersi­ne, “asidite” deyiminin teşhise götürücü bir önemi yoktur.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git