BAĞIMLILIK

Tedavi edilmeyen depresyon, bağımlılık gibi ek sorunlara yol açmakta­dır. İnsanlar acıdan kurtulmak amacıy­la alkol ve madde kullanımına yönele­bilirler. Bu yolla depresyondaki acıyı azaltsalar da zaman içinde, giderek depresyonun kötüleşmesine neden olurlar ve aynı zamanda bağımlı hale gelirler. Zamanında yapılantedavi bu riskleri ortadan kaldırır.
Hayat oldukça ümit vardır. Portekiz Atasözü Toplumun sosyal yapısına ve toplumsal kaynaşma durumuna bağlı olarak intihar oranlan ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Aile bağlan zayıf, toplumsal etkileşimin az, dinî inançların kuvvetli olmadığı kişilerde intihar olasılığı artmaktadır. Sosyal ve ekonomik krizlerde ise toplum içinde intihar oranları yükselmektedir.Depresyon da intihara neden olan hastalıklardan biridir. Depres­yon döneminde intihara teşebbüs edenlerin birçoğu daha sonra ha­yatta olduklarına sevinirler. İntihar düşüncesi, depresyon dönemiyle sınırlıdır ve böyle bir rahatsızlık geçiriyor olmaktan kaynaklanan ge­lip geçici bir düşüncedir. Ancak geriye dönülemez sonuçlara yol aça­bilir. Depresyon hastalığının kendisinin iyileşme sürecine girmesiyle birlikte bu düşünce de depresyonun herhangi başka bir belirtisi gibi ortadan kalkar.

İntihar riskini ortaya çıkaran etkenler şunlardır:

İNTİHAR
İntihar eden kişilerin yarısından çoğunun majör depresyon ya da iki uçlu duygudurum bozukluk gibi bir depresyonu vardır.

İntihar ederek ölen kişilerin % 20-50’si daha önce de intihar et­mek üzere girişimde bulunmuş kişilerdir.
Alkol ya da madde kötüye kullanımının olması Madde kötüye kullanımı (uyuşturucu ve uyarıcı maddeler) işsizli­ğe, sağlığın bozulmasına ve duygusal kaynakların azalmasına ya da ortadan kalkmasına neden olur. Bunlar aynı zomanda depresyonun ortaya çıkmasını tetikleyen etkenlerdir. Alkol ve ilaçlar kişinin yargı­lama yetisini bozar ve insanların dürtülerine göre davranmalarına neden olarak depresyonun daha da kötüleşmesine neden olur.

Ailede intihar eden bir kişinin ya da kişilerin olması
İntihar girişiminde bulunmuş kişilerin aile yapıları incelendiğinde bu aile içinde de benzer girişimde bulunmuş bir kişinin olduğu sap­tanmıştır.
Erkek olması
Kadınlar erkeklerden daha sık intihar girişiminde bulunurlar, an­cak erkekler girişimlerini sonlandırırlar.
Depresyon belirtileri ile intihar etmek isteyen kişinin gösterdiği tepkiler ve belirtiler birbiriyle benzer özelliklerdedir. Bu nedenle kişi­nin gerçekten intihar etme isteği içinde olup olmadığını anlamak ba­zen zor olabilir. Her ne olursa olsun böyle bir riskle karşılaşmamak için depresyon içinde olduğunu düşündüğünüz kişiyi hemen bir uz­mana yönlendirmeniz sağlıklı olur.
İntihar edeceğine dair sözler söylemek
Bazen kişi intihar etme istek ve düşüncesi taşıdığını başkalarına söyler. Bunu direkt veya dolaylı yollardan yapar. Sözgelimi;
– “Kendimi öldürmeye karar verdim”
– “Keşke ölseydim”
– “İntihar edeceğim”
– “Bir şeyler değişmezse kendimi öldüreceğim” der ya da dolaylı olarak
“Yaşamaktan yoruldum”
“Yaşama devam etmek için sebep ne ki”
“Bensiz ailem daha iyi olacaktır”
“Ölsem kimin umurunda”
“Hiçbir yerde istenmiyorum”
“Kimsenin bana ihtiyacı yok”
gibi sözler sarf eder. Bu sözleri açıkça söyleyen kişilerin intihar etme­yeceklerine dair yaygın inanış doğru değildir. Her türlü intihar isteği­ni ve sözünü ciddiye almak ve bunları bir yardım çağrısı olarak değerlendirmek gerekir.

İnsanlardan uzaklaşma İntihar etme olasılığı olan kişiler başkalarıyla daha az konuşur­lar ya da yalnız kalmak isterler. İşyerinde sorunlar yaşanması ya da okulda daha önceden iyi olan notların düşmesi uzaklaşmanın diğer belirtileri olabilir.

Eskiden zevk aldığı tüm etkinliklerden uzaklaşma
Eğer kişi eskiden yapmaktan zevk aldığı etkinliklerden artık tü­müyle uzak kalıyorsa ve işiyle ya da okuluyla ilgisini tamamen kesmişse tehlike çanları çalıyor demektir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git